Cristin-prosjekt-ID: 415768
Sist endret: 9. januar 2015 15:45

Cristin-prosjekt-ID: 415768
Sist endret: 9. januar 2015 15:45
Prosjekt

Bærekraftige avlsprogrammer: forvaltning av genetisk variasjon

prosjektleder

Theodorus Meuwissen
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsvin
 • NOFIMA
 • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Genetikk og genomikk • Husdyravl, oppdrett, forplantning

Emneord

Dyr • Fisk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. juni 2003 Slutt: 1. juli 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bærekraftige avlsprogrammer: forvaltning av genetisk variasjon

Sammendrag

Prosjektet har som målsetning å videreutvikle Optimum Contribution (OC)-seleksjon (optimal bidrags-seleksjon) i teori og praksis, og å tilpasse denne nye seleksjonsmetoden til norske forhold Delmål 1. Vurdere akseptable grenser for innavl 2. Gjøre rede for kostnadene forbundet med optimal bidrags-seleksjon 3. Inkludere informasjon fra genetiske markører 4. Utvidelse av OC-seleksjon til avkomsgranskingsprogram 5. Utvide OC-seleksjon til å omfatte multiple seleksjonstrinn Bærekraftige avlsprogrammer er en essensiell del av ethvert levedyktig produksjonssystem i landbruket. Forvaltning av genetisk variasjon er igjen nødvendig for bærekraftige avlsprogram, dvs. for at husdyrpopulasjonene skal beholde sin evne til genetisk tilpasning. I tillegg til å opprettholde genetisk variasjon vil et bærekraftig avlsprogram også resultere i forbedring av det genetiske materialet: uten det vil "fremmede" populasjoner erstatte dem. Selv om moderne avlsteknikker som MOET (Multiple Ovulation and Embryo Transfer), kloning og bruk av genetiske markører alle tenderer mot å øke den genetiske gevinsten, setter de den genetiske variasjonen i fare. Dette prosjektet har derfor som mål å utvikle metoder for genetisk forbedring som benytter seg av det genetiske mangfoldet uten å sette det i fare. Generelt kan tap av genetisk variasjon måles v.h.a. økningen i innavl i en populasjon. Derfor vil det bli utviklet metoder som håndterer økningen i innavlen samtidig som de øker den genetiske forbedringen. Optimum Contribution-seleksjon har potensiale for å oppnå dette (Meuwissen, 1997), og vil derfor bli utviklet her fra en teoretisk seleksjonsmetode til et praktisk seleksjonsredskap, noe som krever såvel teoretisk som praktisk nyskaping. Det nye seleksjonsredskapet vilbli implementert og utprøvd i praktiske norske avlsprogrammer for storfe, svin og fisk. NFR 153093

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som målsetning å videreutvikle Optimum Contribution (OC)-seleksjon (optimal bidrags-seleksjon) i teori og praksis, og å tilpasse denne nye seleksjonsmetoden til norske forhold Delmål 1. Vurdere akseptable grenser for innavl 2. Gjøre rede for kostnadene forbundet med optimal bidrags-seleksjon 3. Inkludere informasjon fra genetiske markører 4. Utvidelse av OC-seleksjon til avkomsgranskingsprogram 5. Utvide OC-seleksjon til å omfatte multiple seleksjonstrinn Bærekraftige avlsprogrammer er en essensiell del av ethvert levedyktig produksjonssystem i landbruket. Forvaltning av genetisk variasjon er igjen nødvendig for bærekraftige avlsprogram, dvs. for at husdyrpopulasjonene skal beholde sin evne til genetisk tilpasning. I tillegg til å opprettholde genetisk variasjon vil et bærekraftig avlsprogram også resultere i forbedring av det genetiske materialet: uten det vil "fremmede" populasjoner erstatte dem. Selv om moderne avlsteknikker som MOET (Multiple Ovulation and Embryo Transfer), kloning og bruk av genetiske markører alle tenderer mot å øke den genetiske gevinsten, setter de den genetiske variasjonen i fare. Dette prosjektet har derfor som mål å utvikle metoder for genetisk forbedring som benytter seg av det genetiske mangfoldet uten å sette det i fare. Generelt kan tap av genetisk variasjon måles v.h.a. økningen i innavl i en populasjon. Derfor vil det bli utviklet metoder som håndterer økningen i innavlen samtidig som de øker den genetiske forbedringen. Optimum Contribution-seleksjon har potensiale for å oppnå dette (Meuwissen, 1997), og vil derfor bli utviklet her fra en teoretisk seleksjonsmetode til et praktisk seleksjonsredskap, noe som krever såvel teoretisk som praktisk nyskaping. Det nye seleksjonsredskapet vilbli implementert og utprøvd i praktiske norske avlsprogrammer for storfe, svin og fisk. NFR 153093

Tittel

Sustainable Breeding Programmes: the management of Genetic Variability

Sammendrag

The project aims to further develop Optimum Contribution (OC) selection in theory and in practice, and to adapt this new selection method to Norwegian circumstances Sub-goals 1. Assess acceptable rates of inbreeding 2. Account for costs in optimal contribution selection 3. Including information from genetic markers 4. Extension of OC selection to progeny testing schemes 5. Extension of OC selection to multiple selection stages Sustainable breeding programmes are an essential part of any sustainable agricultural production system, and the management of genetic variation is a necessity to ensure sustainable animal breeding, i.e. to ensure that livestock populations maintain their abilities for genetic adaptation. Next to maintaining genetic variability, a sustainable breeding programme also achieves genetic improvement, because otherwise "foreign" populations will take over. Although modern animal breeding techniques, such as MOET (Multiple Ovulation and Embryo Transfer), cloning, use of genetic markers, all tend to increase the genetic gain, they endanger genetic variability. The project therefore aims at developing methods for genetic improvement that utilise and not jeopardise genetic diversity. Generally the loss of genetic diversity can bemeasured by the increase of the inbreeding in a population. So, methods will be developed that manage the increase of the inbreeding and at the same time enhance genetic improvement. Optimum Contribution selection has the potential for achieving this (Meuwissen, 1997), and will therefore be developed here from a theoretical selection method to a practical selection tool, which requires both theoretical and practical developments. The new selection tool will be implemented and tested in practicalNorwegian breeding programmes for cattle, pigs and fish.

Vitenskapelig sammendrag

The project aims to further develop Optimum Contribution (OC) selection in theory and in practice, and to adapt this new selection method to Norwegian circumstances Sub-goals 1. Assess acceptable rates of inbreeding 2. Account for costs in optimal contribution selection 3. Including information from genetic markers 4. Extension of OC selection to progeny testing schemes 5. Extension of OC selection to multiple selection stages Sustainable breeding programmes are an essential part of any sustainable agricultural production system, and the management of genetic variation is a necessity to ensure sustainable animal breeding, i.e. to ensure that livestock populations maintain their abilities for genetic adaptation. Next to maintaining genetic variability, a sustainable breeding programme also achieves genetic improvement, because otherwise "foreign" populations will take over. Although modern animal breeding techniques, such as MOET (Multiple Ovulation and Embryo Transfer), cloning, use of genetic markers, all tend to increase the genetic gain, they endanger genetic variability. The project therefore aims at developing methods for genetic improvement that utilise and not jeopardise genetic diversity. Generally the loss of genetic diversity can bemeasured by the increase of the inbreeding in a population. So, methods will be developed that manage the increase of the inbreeding and at the same time enhance genetic improvement. Optimum Contribution selection has the potential for achieving this (Meuwissen, 1997), and will therefore be developed here from a theoretical selection method to a practical selection tool, which requires both theoretical and practical developments. The new selection tool will be implemented and tested in practicalNorwegian breeding programmes for cattle, pigs and fish.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Theodorus Meuwissen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ingrid Olesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NOFIMA

Torstein Steine

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Anna Sonesson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NOFIMA

Håvard Tajet

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsvin
1 - 5 av 5