Cristin-prosjekt-ID: 415775
Sist endret: 12. desember 2013 15:53

Cristin-prosjekt-ID: 415775
Sist endret: 12. desember 2013 15:53
Prosjekt

Saueavl med kunstig sædoverføring

prosjektleder

Tormod Ådnøy
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norsk Sau og Geit

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Husdyravl, oppdrett, forplantning

Emneord

Sau • Evaluering

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. april 2002 Slutt: 15. oktober 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Saueavl med kunstig sædoverføring

Sammendrag

Hovudmålet med prosjektet er å utforma den framtidige saueavlen ved bruk av kunstig sædoverføring. Spørsmålet som må svarast på er korleis avlsarbeidet bør leggjast opp for å få størst mogleg avlsmessig framgang med lågast mogleg kostnad. Dette skal gjerast ved simuleringar og teoretiske utreiingar. NFR 150851

Vitenskapelig sammendrag

Hovudmålet med prosjektet er å utforma den framtidige saueavlen ved bruk av kunstig sædoverføring. Spørsmålet som må svarast på er korleis avlsarbeidet bør leggjast opp for å få størst mogleg avlsmessig framgang med lågast mogleg kostnad. Dette skal gjerast ved simuleringar og teoretiske utreiingar. NFR 150851

Tittel

Sheep breeding with artificial insemination

Sammendrag

The main objective of this project is shaping future sheep breeding through the use of artificial insemination. The main question to be answered is how breeding should be planned for maximum success at minimum cost. This will be done through simulations and theoretical deliberation.

Vitenskapelig sammendrag

The main objective of this project is shaping future sheep breeding through the use of artificial insemination. The main question to be answered is how breeding should be planned for maximum success at minimum cost. This will be done through simulations and theoretical deliberation.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tormod Ådnøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Leiv Sigbjørn Eikje

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk Sau og Geit
1 - 2 av 2