Cristin-prosjekt-ID: 415788
Sist endret: 12. desember 2013 16:11
Cristin-prosjekt-ID: 415788
Sist endret: 12. desember 2013 16:11
Prosjekt

Utvikling av IBD kartleggingsmetoder for komplekse avlslinjer

prosjektleder

Theodorus Meuwissen
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Genetikk og genomikk • Husdyravl, oppdrett, forplantning

Emneord

For • Prosess

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2002 Slutt: 31. desember 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av IBD kartleggingsmetoder for komplekse avlslinjer

Sammendrag

Prosjektets to hovemål er 1) Maksimal utnyttelse av genotype-informasjon fra MILQTL- og GENEMIL-prosjektene for deteksjon av så mange QTL som mulig, og å posisjonere dem så presist som muli 2) Videreutvikling og testing av prosedyre for genom-seleksjon

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets to hovemål er 1) Maksimal utnyttelse av genotype-informasjon fra MILQTL- og GENEMIL-prosjektene for deteksjon av så mange QTL som mulig, og å posisjonere dem så presist som muli 2) Videreutvikling og testing av prosedyre for genom-seleksjon

Tittel

Developing IBD mapping methods in complex pedigrees

Sammendrag

The two main aims are 1) Making maximum use of the genotyping information from the MILQTL and GENEMIL projects for detecting as many as possible QTL and positioning them as precisely as possibl 2) Further developing and testing of genomic selectionprocedure

Vitenskapelig sammendrag

The two main aims are 1) Making maximum use of the genotyping information from the MILQTL and GENEMIL projects for detecting as many as possible QTL and positioning them as precisely as possibl 2) Further developing and testing of genomic selectionprocedure

prosjektdeltakere

prosjektleder

Theodorus Meuwissen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 1 av 1