Cristin-prosjekt-ID: 415793
Sist endret: 12. desember 2013 16:16

Cristin-prosjekt-ID: 415793
Sist endret: 12. desember 2013 16:16
Prosjekt

Effekter av miljøgifter på sesongbetonte lipidsykluser arktisk rev

prosjektleder

Øystein Ahlstrøm
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruksfag

Emneord

Forurensning • Dyr • Hormoner • Miljøgifter • Status • Arktis

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2003 Slutt: 1. august 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekter av miljøgifter på sesongbetonte lipidsykluser arktisk rev

Sammendrag

I arktiske strøk benytter dyrene perioder med god mattilgang til å spise og til å lagre fett, mens de er avhengige av det opplagrede fettet i "magrere tider". Mange arktiske dyr viser dermed utpreget sesongavhengige sykluser av fettlagring og avmagring. I Arktis forbindes matopptak med fettavleiring og opphopning av miljøgifter. Når fettstoffene mobiliseres, frigjøres akkumulerte miljøgifter i blodstrømmen. Derav følger at giftkonsentrasjonen i blodet kan øke markant, og resultere i en omfordeling av giften(e) fra "ufølsomt" fettvev til følsomme organer, og økt biologisk tilgjengelighet til giftene. Slike variasjoner gjør tolkningen av giftvirkningen av forurensning mer komplisert, både i effekt-studier og i overvåkingsprogram, og vil fortsette å være et viktig forskningstema i fremtiden. I denne studien vil vi bruke arktisk rev (Alopex lagopus) som modellrase for å undersøke hvordan forurensning fra organoklorin-forbindelser (OC'er) distribueres i kroppsvev, og den påfølgende biologiske tilgjengeligheten, i sammenligning med naturlig variasjon i lipidstatus (feltstudie). Disse dataene skal supplementeres og kontrolleres ved hjelp av en forurensnings-studie med blårev (A. lagopus), der sesongsvingningene i lipidstatus hos vill rev simuleres i laboratoriet. Både i feltstudien og i laboratoriestudien skal mulige effekter av OC'er på steroidhormon-syntesen og blodkonsentrasjon av hormoner, vitamin E og retinol bedømmes.

Vitenskapelig sammendrag

I arktiske strøk benytter dyrene perioder med god mattilgang til å spise og til å lagre fett, mens de er avhengige av det opplagrede fettet i "magrere tider". Mange arktiske dyr viser dermed utpreget sesongavhengige sykluser av fettlagring og avmagring. I Arktis forbindes matopptak med fettavleiring og opphopning av miljøgifter. Når fettstoffene mobiliseres, frigjøres akkumulerte miljøgifter i blodstrømmen. Derav følger at giftkonsentrasjonen i blodet kan øke markant, og resultere i en omfordeling av giften(e) fra "ufølsomt" fettvev til følsomme organer, og økt biologisk tilgjengelighet til giftene. Slike variasjoner gjør tolkningen av giftvirkningen av forurensning mer komplisert, både i effekt-studier og i overvåkingsprogram, og vil fortsette å være et viktig forskningstema i fremtiden. I denne studien vil vi bruke arktisk rev (Alopex lagopus) som modellrase for å undersøke hvordan forurensning fra organoklorin-forbindelser (OC'er) distribueres i kroppsvev, og den påfølgende biologiske tilgjengeligheten, i sammenligning med naturlig variasjon i lipidstatus (feltstudie). Disse dataene skal supplementeres og kontrolleres ved hjelp av en forurensnings-studie med blårev (A. lagopus), der sesongsvingningene i lipidstatus hos vill rev simuleres i laboratoriet. Både i feltstudien og i laboratoriestudien skal mulige effekter av OC'er på steroidhormon-syntesen og blodkonsentrasjon av hormoner, vitamin E og retinol bedømmes.

Tittel

Bioavailability and effects of organochlorine contaminants in relation to seasonal lipid cycles in arctic fox

Sammendrag

Arctic animals utilize periods with high food availability for feeding and lipid deposition, whereas they rely on stored lipids during unfavorable periods. Hence, many arctic inhabitants exhibit profound seasonal cycles of fattening and emaciation. In the Arctic, feeding is associated with fat deposition and contaminant accumulation. When lipids are mobilized, accumulated contaminants are released into the circulation. Consequently, blood contaminant concentrations may increase markedly and result in a redistribution of the contaminant(s) from "insensitive", adipose tissues to sensitive organs, and increased contaminant bioavailability. Such variations complicate interpretations of pollutant toxicity, both in effect studies and in monitoring programs, and remains an important future research area. In the present study, we will use arctic fox (Alopex lagopus) as a model species for investigating tissue distribution and bioavailability of organochlorine contaminants (OCs) in relation to natural variations in lipid status (field study). These data will be supplemented and validated through a contamination study with blue fox (A. lagopus), where the seasonal changes in lipid status of wild fox are simulated in the laboratory. In both the field and laboratory study, possible effects of OCs on steroid hormone synthesis, and plasma levels of hormones, vitamin E and retinol will also be assessed.

Vitenskapelig sammendrag

Arctic animals utilize periods with high food availability for feeding and lipid deposition, whereas they rely on stored lipids during unfavorable periods. Hence, many arctic inhabitants exhibit profound seasonal cycles of fattening and emaciation. In the Arctic, feeding is associated with fat deposition and contaminant accumulation. When lipids are mobilized, accumulated contaminants are released into the circulation. Consequently, blood contaminant concentrations may increase markedly and result in a redistribution of the contaminant(s) from "insensitive", adipose tissues to sensitive organs, and increased contaminant bioavailability. Such variations complicate interpretations of pollutant toxicity, both in effect studies and in monitoring programs, and remains an important future research area. In the present study, we will use arctic fox (Alopex lagopus) as a model species for investigating tissue distribution and bioavailability of organochlorine contaminants (OCs) in relation to natural variations in lipid status (field study). These data will be supplemented and validated through a contamination study with blue fox (A. lagopus), where the seasonal changes in lipid status of wild fox are simulated in the laboratory. In both the field and laboratory study, possible effects of OCs on steroid hormone synthesis, and plasma levels of hormones, vitamin E and retinol will also be assessed.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øystein Ahlstrøm

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 1 av 1