Cristin-prosjekt-ID: 415805
Sist endret: 18. desember 2013 14:44
Cristin-prosjekt-ID: 415805
Sist endret: 18. desember 2013 14:44
Prosjekt

Utnyttelse av fjørfebiprodukter som fôr til pelsdyr - vekstperioden

prosjektleder

Øystein Ahlstrøm
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruksfag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2003 Slutt: 1. juli 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utnyttelse av fjørfebiprodukter som fôr til pelsdyr - vekstperioden

Sammendrag

Delprosjekt "Eliminering av 'koking' i fjørfeensilasje ved hjelp av antiboil og effekt av tilsetting av antiboil i fôr til blårev og mink i vekstperioden": Syrekonserverte fjørfebiprodukter har blitt brukt i fôr til pelsdyr de to siste årene med godt resultat. Forsøk utført ved IHF i 2002 og 2003 har vist at fjørfebiprodukter kan brukes i opptil 30 % av fôret både i vekstperioden og reproduksjonsperioden. Fordøyelighet av protein og fett har vært svært god. I 2002, og delvis 2003 har det vært problemer med koking eller gassdannelse i syrekonserverte fjørfebiprodukter. Kokingen oppstår gjerne i forbindelse med transport eller i lagertanken på anleggene. I samarbeid med Matforsk vil man undersøke årsaker til gassdannelsen, hvilke gasser som dannes og hvilke tiltak som må iverksettes for å unngå gassdannelsen.

Vitenskapelig sammendrag

Delprosjekt "Eliminering av 'koking' i fjørfeensilasje ved hjelp av antiboil og effekt av tilsetting av antiboil i fôr til blårev og mink i vekstperioden": Syrekonserverte fjørfebiprodukter har blitt brukt i fôr til pelsdyr de to siste årene med godt resultat. Forsøk utført ved IHF i 2002 og 2003 har vist at fjørfebiprodukter kan brukes i opptil 30 % av fôret både i vekstperioden og reproduksjonsperioden. Fordøyelighet av protein og fett har vært svært god. I 2002, og delvis 2003 har det vært problemer med koking eller gassdannelse i syrekonserverte fjørfebiprodukter. Kokingen oppstår gjerne i forbindelse med transport eller i lagertanken på anleggene. I samarbeid med Matforsk vil man undersøke årsaker til gassdannelsen, hvilke gasser som dannes og hvilke tiltak som må iverksettes for å unngå gassdannelsen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øystein Ahlstrøm

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 1 av 1