Cristin-prosjekt-ID: 415821
Sist endret: 18. desember 2013 15:52
Cristin-prosjekt-ID: 415821
Sist endret: 18. desember 2013 15:52
Prosjekt

Utnyttelse av fjørfebiprodukter som fôr til pelsdyr - reproduksjonsperioden

prosjektleder

Øystein Ahlstrøm
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruksfag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2004 Slutt: 1. april 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utnyttelse av fjørfebiprodukter som fôr til pelsdyr - reproduksjonsperioden

Sammendrag

Delprosjekt "Eliminering av 'koking' i fjørfeensilasje ved hjelp av Antiboil og effekt av tilsetting av Antiboil i fôr til pelsdyr i reproduksjonsperioden": Syrekonserverte fjørfebiprodukter har blitt brukt i fôr til pelsdyr de to siste årene med godt resultat. Forsøk utført ved IHF i 2002 og 2003 har vist at fjørfebiprodukter kan brukes i opptil 30 % av fôret både i vekstperioden og reproduksjonsperioden. Høyere nivå vil føre til at pH kan bli lavere enn anbefalt. I praksis har disse nivåene blitt brukt ved flere fôrkjøkken i løpet av valpenes vekstperiode, og med noe lavere i reproduksjonsperioden. Fjørfebiproduktene har erstattet både fiskeavskjær og fiskeensilasje i pelsdyrfôr og har ført til lavere pris på det ferdige fôret.

Vitenskapelig sammendrag

Delprosjekt "Eliminering av 'koking' i fjørfeensilasje ved hjelp av Antiboil og effekt av tilsetting av Antiboil i fôr til pelsdyr i reproduksjonsperioden": Syrekonserverte fjørfebiprodukter har blitt brukt i fôr til pelsdyr de to siste årene med godt resultat. Forsøk utført ved IHF i 2002 og 2003 har vist at fjørfebiprodukter kan brukes i opptil 30 % av fôret både i vekstperioden og reproduksjonsperioden. Høyere nivå vil føre til at pH kan bli lavere enn anbefalt. I praksis har disse nivåene blitt brukt ved flere fôrkjøkken i løpet av valpenes vekstperiode, og med noe lavere i reproduksjonsperioden. Fjørfebiproduktene har erstattet både fiskeavskjær og fiskeensilasje i pelsdyrfôr og har ført til lavere pris på det ferdige fôret.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øystein Ahlstrøm

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 1 av 1