Cristin-prosjekt-ID: 415824
Sist endret: 18. desember 2013, 15:58

Cristin-prosjekt-ID: 415824
Sist endret: 18. desember 2013, 15:58
Prosjekt

Videreutvikling av avlsarbeidet på kaldblodstraveren

prosjektleder

Gunnar Klemetsdal
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Husdyravl, oppdrett, forplantning

Emneord

Innavl

Tidsramme

Avsluttet
Start: 12. mai 2003 Slutt: 15. desember 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Videreutvikling av avlsarbeidet på kaldblodstraveren

Sammendrag

Det Norske Travselskap vil med dette prosjektet bygge opp nødvendig kompetanse for langsiktig forvaltning av kaldblodstraveren, som grunnlag for fremtidig næringsutvikling. Populasjonen er i ferd med å gå seg fast i innavl, og forvaltningsansvaret innebærer å balansere avlsfremgang mot økning i innavlsrate. Først og fremst er det behov for å vite hvordan en kan selektere på en objektiv måte, på grunnlag av avlsverdier, samtidig som innavlsøkningen ikke blir for sterk. Problemstillinger relatert til både avlsverdibestemmelse og innavlsøkning vil derfor bli tatt opp, under ett. En vil evaluere gjeldende metode for bestemmelse av avlsverdier, mhp. seleksjon i data. Videre vil en utvikle strategier for seleksjon under innavl, samt finne optimal modell for bestemmelse av avlsverdier over landegrensene i Norden. NFR 155856

Vitenskapelig sammendrag

Det Norske Travselskap vil med dette prosjektet bygge opp nødvendig kompetanse for langsiktig forvaltning av kaldblodstraveren, som grunnlag for fremtidig næringsutvikling. Populasjonen er i ferd med å gå seg fast i innavl, og forvaltningsansvaret innebærer å balansere avlsfremgang mot økning i innavlsrate. Først og fremst er det behov for å vite hvordan en kan selektere på en objektiv måte, på grunnlag av avlsverdier, samtidig som innavlsøkningen ikke blir for sterk. Problemstillinger relatert til både avlsverdibestemmelse og innavlsøkning vil derfor bli tatt opp, under ett. En vil evaluere gjeldende metode for bestemmelse av avlsverdier, mhp. seleksjon i data. Videre vil en utvikle strategier for seleksjon under innavl, samt finne optimal modell for bestemmelse av avlsverdier over landegrensene i Norden. NFR 155856

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunnar Klemetsdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hanne Fjerdingby Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Theodorus Meuwissen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Framtidas kaldblodsløp - et evig Eldingslektstreff?

Olsen, Hanne Fjerdingby. 2009, utenTitteltekst. NMBUPopulærvitenskapelig foredrag

Utfordringer for de særnorske hesterasene.

Olsen, Hanne Fjerdingby; Klemetsdal, Gunnar. 2009, utenTitteltekst. NMBUPopulærvitenskapelig foredrag

Inbreeding in the Nordic coldblooded trotter.

Olsen, Hanne Fjerdingby; Klemetsdal, Gunnar. 2009, 21st World Trotting Conference. NMBUPoster

Innavlsutvikling og utfordringer i avlsarbeidet - dølehest.

Olsen, Hanne Fjerdingby. 2009, utenTitteltekst. NMBUPopulærvitenskapelig foredrag

Handlingsplan særnorske raser - hvordan bedre markedet?

Olsen, Hanne Fjerdingby; Klemetsdal, Gunnar. 2009, utenTitteltekst. NMBUPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »