Cristin-prosjekt-ID: 415825
Sist endret: 18. desember 2013 15:59
Cristin-prosjekt-ID: 415825
Sist endret: 18. desember 2013 15:59
Prosjekt

Rånesmak - genetiske alternativer til kastrering

prosjektleder

Theodorus Meuwissen
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Genetikk og genomikk • Husdyravl, oppdrett, forplantning

Emneord

Fruktbarhet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2003 Slutt: 1. mai 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rånesmak - genetiske alternativer til kastrering

Sammendrag

Hovedmålsetningen med prosjektet vil være å kartlegge genetiske faktorer som påvirker rånesmak og rånefruktbarhet. Delmål: 1. Avklare om rånesmak og fruktbarhet er arvelig. 2. Beregne genetiske korrelasjoner mellom rånesmak/rånefruktbarhet og produksjonsegenskaper hos slaktegris, samt hos reproduksjonsegenskaper hos purker. 3. Gjennomføre ekspresjonsanalyser av kandidatgener for rånesmak/-lukt. 4. Undersøke mulige sammenhenger mellom ekspresjon av kandidatgener og ulike egenskaper. 5. Etablere Norsk Biobank Gris og bygge opp kompetanse innen bioinformatikk i tilknytning til denne.

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmålsetningen med prosjektet vil være å kartlegge genetiske faktorer som påvirker rånesmak og rånefruktbarhet. Delmål: 1. Avklare om rånesmak og fruktbarhet er arvelig. 2. Beregne genetiske korrelasjoner mellom rånesmak/rånefruktbarhet og produksjonsegenskaper hos slaktegris, samt hos reproduksjonsegenskaper hos purker. 3. Gjennomføre ekspresjonsanalyser av kandidatgener for rånesmak/-lukt. 4. Undersøke mulige sammenhenger mellom ekspresjon av kandidatgener og ulike egenskaper. 5. Etablere Norsk Biobank Gris og bygge opp kompetanse innen bioinformatikk i tilknytning til denne.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Theodorus Meuwissen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Sigbjørn Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Gunnar Klemetsdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Håvard Tajet

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsvin
1 - 4 av 4