Cristin-prosjekt-ID: 415840
Sist endret: 20. desember 2013 11:11

Cristin-prosjekt-ID: 415840
Sist endret: 20. desember 2013 11:11
Prosjekt

Avl på kasjmirgeit

prosjektleder

Lars Olav Eik
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Husdyravl, oppdrett, forplantning

Emneord

Dyrehelse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2004 Slutt: 31. desember 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Avl på kasjmirgeit

Sammendrag

Talet på kasjmirgeiter er sterkt aukande, og alle friske avlsdyr er difor verdfulle. Dessutan er det avgjerande å unngå innavl, og det er viktig arbeid i gang i regi av prosjektet "Friskere Geiter" for å betra helsestatusen i næringa. Dette prosjektet har som overordna målsetjing å utvikla kasjmirgeita i Noreg. Avlen i prosjektet vil bli gjennomført i isolatsbuskap og i avlsbuskapar.

Vitenskapelig sammendrag

Talet på kasjmirgeiter er sterkt aukande, og alle friske avlsdyr er difor verdfulle. Dessutan er det avgjerande å unngå innavl, og det er viktig arbeid i gang i regi av prosjektet "Friskere Geiter" for å betra helsestatusen i næringa. Dette prosjektet har som overordna målsetjing å utvikla kasjmirgeita i Noreg. Avlen i prosjektet vil bli gjennomført i isolatsbuskap og i avlsbuskapar.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Olav Eik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tormod Ådnøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kari Eikanger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Nina Hovden Sæther

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 4 av 4