Cristin-prosjekt-ID: 415846
Sist endret: 20. desember 2013 12:41

Cristin-prosjekt-ID: 415846
Sist endret: 20. desember 2013 12:41
Prosjekt

Partikkelanalyse i væskeløsninger og tørre prøver

prosjektleder

Birger Svihus
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre landbruksfag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2003 Slutt: 31. desember 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Partikkelanalyse i væskeløsninger og tørre prøver

Sammendrag

Partikkelanalysator - utstyrsbevilgning fra Norges forskningsråd Partikkeldistribusjon i prosesserte fôrprøver er et viktig analyseresultat som har betydning for fôrets teknologiske så vel som ernæringsmessige egenskaper. Partikkelanalysatoren brukes også til å bestemme partikkeldistribusjn i innhold fra tarm, hovedsakelig hos fjørfe, drøvtyggere og hest. Analysatoren gir en unik mulighet til å bestemme fordelingen av små partikler i små prøver, og genererer således unike data av stor internasjonal vitenskapelig interesse. Analysatoren brukes videre i undervisningformål og til forskning og utvikling innen næringsmiddelfag, tekniske fag og plantefag. Ved bruk av en partikkelanalysator slik som beskrevet her bestemmes fordelingen av partikler i tørre prøver eller en væskefordeling av prøven ved at prøven føres forbi en fotocelle som bestemmer hver enkelt partikkel sitt overflatevolum. Ved hjelp av denne teknikken er det mulig å registrere partikler med en diameter mindre enn 1 mikrometer. NFR 15554

Vitenskapelig sammendrag

Partikkelanalysator - utstyrsbevilgning fra Norges forskningsråd Partikkeldistribusjon i prosesserte fôrprøver er et viktig analyseresultat som har betydning for fôrets teknologiske så vel som ernæringsmessige egenskaper. Partikkelanalysatoren brukes også til å bestemme partikkeldistribusjn i innhold fra tarm, hovedsakelig hos fjørfe, drøvtyggere og hest. Analysatoren gir en unik mulighet til å bestemme fordelingen av små partikler i små prøver, og genererer således unike data av stor internasjonal vitenskapelig interesse. Analysatoren brukes videre i undervisningformål og til forskning og utvikling innen næringsmiddelfag, tekniske fag og plantefag. Ved bruk av en partikkelanalysator slik som beskrevet her bestemmes fordelingen av partikler i tørre prøver eller en væskefordeling av prøven ved at prøven føres forbi en fotocelle som bestemmer hver enkelt partikkel sitt overflatevolum. Ved hjelp av denne teknikken er det mulig å registrere partikler med en diameter mindre enn 1 mikrometer. NFR 15554

prosjektdeltakere

prosjektleder

Birger Svihus

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 1 av 1