Cristin-prosjekt-ID: 415880
Sist endret: 20. desember 2013 13:24
Cristin-prosjekt-ID: 415880
Sist endret: 20. desember 2013 13:24
Prosjekt

Avl for friskere kyr

prosjektleder

Bjørg Heringstad
ved Geno SA

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Genetikk og genomikk • Husdyravl, oppdrett, forplantning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2005 Slutt: 30. juni 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Avl for friskere kyr

Sammendrag

Et hovedmål med dette prosjektet er å utvikle bedre metoder for genetisk analyse og avlsverdiberegning av helseegenskaper generelt og mastitt spesielt. Dette er forskning med praktisk nytteverdi. I dette prosjektet vil det være et nært samarbeid med avlsorganisasjonen og resultatene kan raskt implementeres i praksis. Bedre metoder for genetisk analyse og avlsverdiberegning kan bidra til å gjøre avlsarbeidet mot mastitt enda mer effektivt. Mer effektivt avlsarbeid vil bety færre mastitt-tilfeller, og dermed betydelige sparte kostnader for norske mjølkeprodusenter, samt være et viktig bidrag for å sikre kvalitet i produksjonen. Utvikling av nye metoder som GENO kan ta i bruk vil være en styrke med tanke på eksport. Gjennom internasjonal vitenskapeligpublisering får en fram informasjon om at en i Norge driver et avlsarbeid med stor vekt på helse og fruktbarhet, og publisering fra dette prosjektet vil kunne vise at en tar i bruk metoder for å gjøre dette mest mulig effektivt, noe som også har reklameverdi for Geno. I dette prosjektet fokuseres det på mastitt, men metodikken som utvikles vil også kunne tas i bruk for andre helseegenskaper. Det er også et mål å øke kunnskapen om andre helseegenskaper. I dette prosjektet vil vi undersøke hvilke avsjukdomsegenskapene som er registrert i helsekortsystemet som viser genetisk variasjon, finne genetiske sammenhenger mellom ulike helseegenskaper og mellom helse og produksjon. Det er også et mål å undersøke hvordan de ulike helseegenskapene har utviklet seg genetisk i NRF-populasjonen og i et seleksjonsforsøk med kyr selektert for henholdsvis lav mastitt-frekvens og høy protein-ytelse. Dette vil generere ny kunnskap om disse egenskapene, og en vil kunne undersøke om det er aktuelt å inkludere nye helseegenskaper i avlsarbeidet. Disse resultatene vil også kunne danne viktig grunnlag for fremtidige QTL-studier og genekspresjons-studier for å finne gener som påvirker helseegenskaper i NRF. NFR 167893 - kontraktspartner overfor NFR: UMB/IHA

Vitenskapelig sammendrag

Et hovedmål med dette prosjektet er å utvikle bedre metoder for genetisk analyse og avlsverdiberegning av helseegenskaper generelt og mastitt spesielt. Dette er forskning med praktisk nytteverdi. I dette prosjektet vil det være et nært samarbeid med avlsorganisasjonen og resultatene kan raskt implementeres i praksis. Bedre metoder for genetisk analyse og avlsverdiberegning kan bidra til å gjøre avlsarbeidet mot mastitt enda mer effektivt. Mer effektivt avlsarbeid vil bety færre mastitt-tilfeller, og dermed betydelige sparte kostnader for norske mjølkeprodusenter, samt være et viktig bidrag for å sikre kvalitet i produksjonen. Utvikling av nye metoder som GENO kan ta i bruk vil være en styrke med tanke på eksport. Gjennom internasjonal vitenskapeligpublisering får en fram informasjon om at en i Norge driver et avlsarbeid med stor vekt på helse og fruktbarhet, og publisering fra dette prosjektet vil kunne vise at en tar i bruk metoder for å gjøre dette mest mulig effektivt, noe som også har reklameverdi for Geno. I dette prosjektet fokuseres det på mastitt, men metodikken som utvikles vil også kunne tas i bruk for andre helseegenskaper. Det er også et mål å øke kunnskapen om andre helseegenskaper. I dette prosjektet vil vi undersøke hvilke avsjukdomsegenskapene som er registrert i helsekortsystemet som viser genetisk variasjon, finne genetiske sammenhenger mellom ulike helseegenskaper og mellom helse og produksjon. Det er også et mål å undersøke hvordan de ulike helseegenskapene har utviklet seg genetisk i NRF-populasjonen og i et seleksjonsforsøk med kyr selektert for henholdsvis lav mastitt-frekvens og høy protein-ytelse. Dette vil generere ny kunnskap om disse egenskapene, og en vil kunne undersøke om det er aktuelt å inkludere nye helseegenskaper i avlsarbeidet. Disse resultatene vil også kunne danne viktig grunnlag for fremtidige QTL-studier og genekspresjons-studier for å finne gener som påvirker helseegenskaper i NRF. NFR 167893 - kontraktspartner overfor NFR: UMB/IHA

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørg Heringstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Geno SA
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Olav Østerås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Tine Norske Meierier BA

Daniel Gianola

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Genetic analysis of reproductive diseases and disorders in Norwegian Red cows.

Heringstad, Bjørg. 2009, 60th Annual Meeting of the EAAP. NMBU, GENOVitenskapelig foredrag

Genetic analysis of reproductive diseases and disorders in Norwegian Red cows.

Heringstad, Bjørg. 2009, Wageningen Academic Publishers. NMBUAnnet

Breeding program for Norwegian Red.

Heringstad, Bjørg. 2009, Foredrag for delegasjon fra Kina. NMBUPoster

Structural equation models in animal breeding.

Heringstad, Bjørg; Wu, Xiao-Lin. 2009, Statistical Genetics of Livestock for the Post-Genomic Era. USA, NMBUVitenskapelig foredrag

Storfeavl Avlslære for veterinærstudenter Undervisning i kurset Genetisk epidemiologi / generell avlslære.

Heringstad, Bjørg. 2009, utenTitteltekst. NMBU, GENOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 68 | Neste | Siste »