Cristin-prosjekt-ID: 415881
Sist endret: 20. desember 2013 13:26
Cristin-prosjekt-ID: 415881
Sist endret: 20. desember 2013 13:26
Prosjekt

Optimal konservering og bruk av fjørfebiprodukter

prosjektleder

Øystein Ahlstrøm
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre landbruksfag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2005 Slutt: 28. februar 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Optimal konservering og bruk av fjørfebiprodukter

Sammendrag

Pelsdyrfôrproduksjonen er basert på bruk av lite konserverte norske råvarer som biprodukter fra slakterier, fiskeoppdrett og fiskeforedlingsindustri. Disse råvarene har som regel ingen alternativ anvendelse og de blir dermed utnyttet på en god måte som pelsdyrfôr. Råvaretilgangen vil være avhengig av tilbud og etterspørsel, og man har i de siste årene sett en mindre bruk av fiskebiprodukter, mens bruken av slakteribiprodukter har økt. Blant slakteribiproduktene har fjørfebiprodukter de siste 3-4 årene blitt en svært sentral råvare i norsk pelsdyrfôr. Fjørfebiprodukter som brukes til pelsdyrfôr består hovedsakelig av innmat, hode, føtter og i noen tilfeller skrog, og har en kjemisk sammensetning og en smakelighet som gjør at de i utgangspunktet bør kunne egne seg godt som pelsdyrfôr. I dette prosjektet vil man gjennomføre videre undersøkelser av næringsverdi og brukspotensial av fjørfebiprodukter som pelsdyrfôr.

Vitenskapelig sammendrag

Pelsdyrfôrproduksjonen er basert på bruk av lite konserverte norske råvarer som biprodukter fra slakterier, fiskeoppdrett og fiskeforedlingsindustri. Disse råvarene har som regel ingen alternativ anvendelse og de blir dermed utnyttet på en god måte som pelsdyrfôr. Råvaretilgangen vil være avhengig av tilbud og etterspørsel, og man har i de siste årene sett en mindre bruk av fiskebiprodukter, mens bruken av slakteribiprodukter har økt. Blant slakteribiproduktene har fjørfebiprodukter de siste 3-4 årene blitt en svært sentral råvare i norsk pelsdyrfôr. Fjørfebiprodukter som brukes til pelsdyrfôr består hovedsakelig av innmat, hode, føtter og i noen tilfeller skrog, og har en kjemisk sammensetning og en smakelighet som gjør at de i utgangspunktet bør kunne egne seg godt som pelsdyrfôr. I dette prosjektet vil man gjennomføre videre undersøkelser av næringsverdi og brukspotensial av fjørfebiprodukter som pelsdyrfôr.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øystein Ahlstrøm

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 1 av 1