Cristin-prosjekt-ID: 415884
Sist endret: 9. januar 2015 16:01

Cristin-prosjekt-ID: 415884
Sist endret: 9. januar 2015 16:01
Prosjekt

Genetics of Boar Taint

prosjektleder

Eli Grindflek
ved Norsvin

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norsvin

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruksfag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2005 Slutt: 31. desember 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genetics of Boar Taint

Sammendrag

Hovedmålet for dette prosjektet er å få en mekanistisk forståelse av det komplekse genetiske systemet som kontrollerer rånesmak, og bruke denne kunnskapen i praktisk avl til å redusere rånesmak hos norsk gris. For å oppnå dette skal vi i prosjektet utføre genomscan og finkartlegging av QTL som påvirker nivå av androstenon og skatol, gjøre omfattende gen ekspresjonsanalyser for å detektere gener som opp- eller nedreguleres i individer med ekstreme nivåer av disse komponentene, og utføre omfattende karakterisering av kodende og regulatoriske områder i gener som er involvert Dette prosjektet utføres i et tett samarbeid mellom personer i Cigene/IHA og Geninova. Prosjektet omfatter blant utdannelse av to dr.grads kandidater, en innen molekylærgenetikk og en innen bioinformatikk. NFR - BIP-prosjekt - kontraktspartner overfor NFR: Norsvin

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmålet for dette prosjektet er å få en mekanistisk forståelse av det komplekse genetiske systemet som kontrollerer rånesmak, og bruke denne kunnskapen i praktisk avl til å redusere rånesmak hos norsk gris. For å oppnå dette skal vi i prosjektet utføre genomscan og finkartlegging av QTL som påvirker nivå av androstenon og skatol, gjøre omfattende gen ekspresjonsanalyser for å detektere gener som opp- eller nedreguleres i individer med ekstreme nivåer av disse komponentene, og utføre omfattende karakterisering av kodende og regulatoriske områder i gener som er involvert Dette prosjektet utføres i et tett samarbeid mellom personer i Cigene/IHA og Geninova. Prosjektet omfatter blant utdannelse av to dr.grads kandidater, en innen molekylærgenetikk og en innen bioinformatikk. NFR - BIP-prosjekt - kontraktspartner overfor NFR: Norsvin

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eli Grindflek

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norsvin

Maren Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsvin

Sigbjørn Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Theodorus Meuwissen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Håvard Tajet

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsvin
1 - 5 av 5