Cristin-prosjekt-ID: 415910
Sist endret: 20. desember 2013 14:42
Cristin-prosjekt-ID: 415910
Sist endret: 20. desember 2013 14:42
Prosjekt

A genome expression profiling strategy towards better disease control andimproved animal welfare

prosjektleder

Sigbjørn Lien
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Husdyravl, oppdrett, forplantning

Emneord

Genomikk • Melk • Sykdom • Mastitt • Immunsystemet • Genetikk • Motstand • Dyrevelferd

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2006 Slutt: 31. desember 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

A genome expression profiling strategy towards better disease control andimproved animal welfare

Sammendrag

An immunogenetic approach to disease control strives to define genetic markers for susceptibility and/or resistance to diseases through identification of genes involved in immune function and immune regulation. Genetic factors regulating immune responses are essential for an animal's ability to survive in the environment, and directly influence animal welfare. This project aims to investigate how breeding programs for improved animal health influence animal welfare, by studying the immunological and genetic basis of resistance to disease in cattle. Recent advances in bovine genomics, in particular sequencing of the genome, strongly increase our ability to identify genes influencing production and disease resistance. Taking advantage of state-of-the-art technologies in functional genomics we want to investigate gene expression patterns and haplotype structures in extreme animals from selection groups with documented differences in mastitis susceptibility and milk production. As a result our hope is to unravel associations between genomics and immune response, with a main objective to reduce incidence of disease in dairy cattle, and thereby improve animal welfare. NFR 173206 - kontraktspartner overfor NFR: UMB/IHA

Vitenskapelig sammendrag

An immunogenetic approach to disease control strives to define genetic markers for susceptibility and/or resistance to diseases through identification of genes involved in immune function and immune regulation. Genetic factors regulating immune responses are essential for an animal's ability to survive in the environment, and directly influence animal welfare. This project aims to investigate how breeding programs for improved animal health influence animal welfare, by studying the immunological and genetic basis of resistance to disease in cattle. Recent advances in bovine genomics, in particular sequencing of the genome, strongly increase our ability to identify genes influencing production and disease resistance. Taking advantage of state-of-the-art technologies in functional genomics we want to investigate gene expression patterns and haplotype structures in extreme animals from selection groups with documented differences in mastitis susceptibility and milk production. As a result our hope is to unravel associations between genomics and immune response, with a main objective to reduce incidence of disease in dairy cattle, and thereby improve animal welfare. NFR 173206 - kontraktspartner overfor NFR: UMB/IHA

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sigbjørn Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Theodorus Meuwissen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bjørg Heringstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Gunnar Klemetsdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Dag Inge Våge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »