Cristin-prosjekt-ID: 415928
Sist endret: 17. januar 2014, 15:36

Cristin-prosjekt-ID: 415928
Sist endret: 17. januar 2014, 15:36
Prosjekt

Aided interpretation of quantitative genomics via literature networks and highthroughput screening integration

prosjektleder

Stig William Omholt
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Genetikk og genomikk • Bioteknologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2006 Slutt: 31. mars 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Aided interpretation of quantitative genomics via literature networks and highthroughput screening integration

Sammendrag

Postdok-arbeid som skissert i prosjekt-tittel NFR 168135 via PubGene

Vitenskapelig sammendrag

Postdok-arbeid som skissert i prosjekt-tittel NFR 168135 via PubGene

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stig William Omholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Joachim Guy Almergren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 2 av 2