Cristin-prosjekt-ID: 415929
Sist endret: 17. januar 2014, 15:37

Cristin-prosjekt-ID: 415929
Sist endret: 17. januar 2014, 15:37
Prosjekt

Kartlegging av kaseinvarianter fra enkeltgeiter

prosjektleder

Tormod Ådnøy
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Husdyravl, oppdrett, forplantning

Emneord

Melk • Genetikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2005 Slutt: 1. mai 2006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av kaseinvarianter fra enkeltgeiter

Sammendrag

I tidlegare samarbeidsprosjekt mellom Tine og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap fann vi at det var mykje av det vi trur er eit null-allel i alfa-sl-kasein-genet i to geitgardar i Nord-Noreg. Dette hadde påviseleg samanheng med viktige mjølkeproduksjonsparameter. Seinare har vi og kartlagt genetiske variantar i dei fire kaseingena for 450 avlsbukkar som er brukt i seinare år. På grunnlag av dette er det etablert om lag 20 sannsynlege kaseinhaplotypar for norsk geit, og samanhengen mellom haplotypane til bukkar og produksjonen til døtrene er analysert. Det er og etablert teknikk for å måla mengde mRNA av kaseinallela etter å ha tatt biopsiar av jurvev av geit. I dette forsøket, som er sett i gang i samband med at Tine har eit prosjekt for å sjekka mengda av frie feittsyrer og lukt og smak i melk hos geit i 8 besetningar (Tinenummer 673 "Kartlegging av frie fettsyrer, lukt/smak og kaseinvarianter fra enkeltgeiter"), skal ein bestemma kaseingenvariantane til desse ca 500 geitene. I tillegg vil ein analysera kaseingenvariantane for ein del avlsbukkar som er komne til etter dei som ein har analysert tidlegare, og for seminbukkar som har vore i bruk tidlegare der ein har lagersæd som kan analyserast for dna. Til saman skal det analyserast blodprøver av 1000 dyr. Tine betaler lab-kostnadar for analysen, og lab-teknikar i 2 månadar. IRA er interessert i å bidra med statistisk analyse av data i den grad det finst ledig kapasitet, for å kunna publisera resultata, men kan ikkje garantera dette.

Vitenskapelig sammendrag

I tidlegare samarbeidsprosjekt mellom Tine og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap fann vi at det var mykje av det vi trur er eit null-allel i alfa-sl-kasein-genet i to geitgardar i Nord-Noreg. Dette hadde påviseleg samanheng med viktige mjølkeproduksjonsparameter. Seinare har vi og kartlagt genetiske variantar i dei fire kaseingena for 450 avlsbukkar som er brukt i seinare år. På grunnlag av dette er det etablert om lag 20 sannsynlege kaseinhaplotypar for norsk geit, og samanhengen mellom haplotypane til bukkar og produksjonen til døtrene er analysert. Det er og etablert teknikk for å måla mengde mRNA av kaseinallela etter å ha tatt biopsiar av jurvev av geit. I dette forsøket, som er sett i gang i samband med at Tine har eit prosjekt for å sjekka mengda av frie feittsyrer og lukt og smak i melk hos geit i 8 besetningar (Tinenummer 673 "Kartlegging av frie fettsyrer, lukt/smak og kaseinvarianter fra enkeltgeiter"), skal ein bestemma kaseingenvariantane til desse ca 500 geitene. I tillegg vil ein analysera kaseingenvariantane for ein del avlsbukkar som er komne til etter dei som ein har analysert tidlegare, og for seminbukkar som har vore i bruk tidlegare der ein har lagersæd som kan analyserast for dna. Til saman skal det analyserast blodprøver av 1000 dyr. Tine betaler lab-kostnadar for analysen, og lab-teknikar i 2 månadar. IRA er interessert i å bidra med statistisk analyse av data i den grad det finst ledig kapasitet, for å kunna publisera resultata, men kan ikkje garantera dette.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tormod Ådnøy

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 1 av 1