Cristin-prosjekt-ID: 415937
Sist endret: 17. januar 2014 15:56

Cristin-prosjekt-ID: 415937
Sist endret: 17. januar 2014 15:56
Prosjekt

Krav til teknisk kvalitet av slaktekyllingfôr

prosjektleder

Birger Svihus
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre landbruksfag

Emneord

For • Ernæring • Kvalitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2005 Slutt: 31. mars 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Krav til teknisk kvalitet av slaktekyllingfôr

Sammendrag

Dette prosjektet søkes igangsatt fordi det mangler behovsspesifikasjon for teknisk kvalitet av slaktekyllingfôr. Det er en kjent sak at pelletering av kraftfôr til slaktekylling fører til ca. 20 % bedre tilvekst på grunn av høyere fôropptak, noe som også virker positivt på fôrforbruk per kg tilvekst. Det er også kjent fra praksis at dårlig teknisk kvalitet på pellets fører til redusert fôropptak og denne d dårlige produksjonsresultater. Det mangler imidlertid objektiv dokumentasjon på hva som er dårlig teknisk kvalitet på kraftfôr til slaktekylling. Hensikten med dette prosjektet er derfor å samle inn data fra felt for å fremskaffe informasjon om sammenhengen mellom teknisk kvalitet på kraftfôret og produksjonsresultater hos slaktekyllinger. I tillegg vil prosjektet gi informasjon om sammenhengen mellom teknisk kvalitet på fôret målt på fabrikken og teknisk kvalitet av fôret etter transport og etter utfôring.

Vitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet søkes igangsatt fordi det mangler behovsspesifikasjon for teknisk kvalitet av slaktekyllingfôr. Det er en kjent sak at pelletering av kraftfôr til slaktekylling fører til ca. 20 % bedre tilvekst på grunn av høyere fôropptak, noe som også virker positivt på fôrforbruk per kg tilvekst. Det er også kjent fra praksis at dårlig teknisk kvalitet på pellets fører til redusert fôropptak og denne d dårlige produksjonsresultater. Det mangler imidlertid objektiv dokumentasjon på hva som er dårlig teknisk kvalitet på kraftfôr til slaktekylling. Hensikten med dette prosjektet er derfor å samle inn data fra felt for å fremskaffe informasjon om sammenhengen mellom teknisk kvalitet på kraftfôret og produksjonsresultater hos slaktekyllinger. I tillegg vil prosjektet gi informasjon om sammenhengen mellom teknisk kvalitet på fôret målt på fabrikken og teknisk kvalitet av fôret etter transport og etter utfôring.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Birger Svihus

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 1 av 1