Cristin-prosjekt-ID: 415961
Sist endret: 12. desember 2006 00:00
Cristin-prosjekt-ID: 415961
Sist endret: 12. desember 2006 00:00
Prosjekt

Sosiokulturell bærekraft i husdyrproduksjon

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Klassifisering

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk
  • Engelsk

Tittel

Sosiokulturell bærekraft i husdyrproduksjon

Sammendrag

Prosjektet har som formål å skape innsikt i de verdier melkeproduksjon har for samfunnet. Hovedspørsmålet er: Hvilke verdier har norske gårder med melkeproduksjon for det norske samfunnet? Gjennom kartlegging av disse verdiene, kan det legges til rette for tiltak som sørger for ivaretakelse av de kvalitetene ved gårdsdriften som skaper verdiene. Metode for prosjektet er bruk av paneler. 16 personer fra Vestfold skal besøke to utvalgte gårder med melkeproduksjon høsten 2006

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som formål å skape innsikt i de verdier melkeproduksjon har for samfunnet. Hovedspørsmålet er: Hvilke verdier har norske gårder med melkeproduksjon for det norske samfunnet? Gjennom kartlegging av disse verdiene, kan det legges til rette for tiltak som sørger for ivaretakelse av de kvalitetene ved gårdsdriften som skaper verdiene. Metode for prosjektet er bruk av paneler. 16 personer fra Vestfold skal besøke to utvalgte gårder med melkeproduksjon høsten 2006

Tittel

Socio-cultural sustainability of livestock production systems

prosjektdeltakere

Resultater

Socio-cultural sustainability of dairy production systems in the Netherlands and Norway assessed through farm visits with citizen panels.

Boogaard, Birgit. 2006, utenTitteltekst. NMBUPopulærvitenskapelig foredrag

Socio-cultural sustainability of dairy production systems in the Netherlands and Norway assessed through farm visits with citizen panels.

Boogaard, Birgit. 2006, utenTitteltekst. NMBUPopulærvitenskapelig foredrag

Socio-cultural sustainability of dairy production systems in the Netherlands and Norway assessed through farm visits with citizen panels.

Boogaard, Birgit. 2006, utenTitteltekst. NMBUPopulærvitenskapelig foredrag

Folk til gards! Resultater fra gårdsbesøk med to grupper fra Vestfold.

Krogh, Erling; Boogaard, Birgit. 2006, NMBURapport