Cristin-prosjekt-ID: 415963
Sist endret: 10. desember 2007, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 415963
Sist endret: 10. desember 2007, 00:00
Prosjekt

Single nucleotide polymorphisme (SNP) markers associated with frost tolerance and fiber content in Festulolium (Festuca x Lolium).

prosjektleder

Odd Arne Rognli
ved Realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Genetikk og genomikk

Emneord

Toleranse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2006 Slutt: 1. september 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Single nucleotide polymorphisme (SNP) markers associated with frost tolerance and fiber content in Festulolium (Festuca x Lolium).

Sammendrag

Vi forsøker å definere allel for kandidatgener for frosttoleranse og fiberinnhold og deretter vil vi evaluere allelenes innvirkning på frosttoleranse og fiberinnhold.

Vitenskapelig sammendrag

Vi forsøker å definere allel for kandidatgener for frosttoleranse og fiberinnhold og deretter vil vi evaluere allelenes innvirkning på frosttoleranse og fiberinnhold.

Tittel

Single nucleotide polymorphism (SNP) markører assosiert med frosttoleranse og fiberinnhold i Festulolium (Festuca x Lolium).

Sammendrag

We are trying to define alleles of candidate genes for frost tolerance and fiber content by SNP haplotyping. Then we will evaluate the different effect the different alleles have on frost tolerance and fiber content.

Vitenskapelig sammendrag

We are trying to define alleles of candidate genes for frost tolerance and fiber content by SNP haplotyping. Then we will evaluate the different effect the different alleles have on frost tolerance and fiber content.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Odd Arne Rognli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Heidi Rudi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for plantevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Simen Rød Sandve

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for plantevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 3 av 3