Cristin-prosjekt-ID: 415998
Sist endret: 25. januar 2008 00:00
Cristin-prosjekt-ID: 415998
Sist endret: 25. januar 2008 00:00
Prosjekt

Veiledning: Gården som pedagogisk ressurs

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Klassifisering

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk

Tittel

Veiledning: Gården som pedagogisk ressurs

Sammendrag

Utvikling av veiledningshefte for bruk av gården som læringsarena. Veiledning av deltakere i etterutdanningskurs og foredrag for evnetuelt nye samarbeidsprosjekter mellom gård og skole.

Vitenskapelig sammendrag

Utvikling av veiledningshefte for bruk av gården som læringsarena. Veiledning av deltakere i etterutdanningskurs og foredrag for evnetuelt nye samarbeidsprosjekter mellom gård og skole.

prosjektdeltakere