Cristin-prosjekt-ID: 416002
Sist endret: 29. januar 2008, 00:00

Cristin-prosjekt-ID: 416002
Sist endret: 29. januar 2008, 00:00
Prosjekt

OPPDRETTSTORSK I DET EUROPEISKE MARKEDET: MARKEDSPOTENSIALE OG SUBSTITUSJONSEFFEKTER

prosjektleder

Kyrre Rickertsen
ved Handelshøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økonomi • Fiskerifag

Emneord

Torsk • Frankrike

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 31. mars 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

OPPDRETTSTORSK I DET EUROPEISKE MARKEDET: MARKEDSPOTENSIALE OG SUBSTITUSJONSEFFEKTER

Sammendrag

EU er det viktigste markedet for norsk villtorsk og oppdrettlaks. EU vil sannsynligvis også bli det viktigste markedet for norsk oppdrettstorsk. Produksjon og eksport av oppdrettstorsk er fortsatt liten, men eksporten økte med 292% fra 2004 til 2005. Fremskrivninger anslår at produksjonen av oppdrettstorsk vil fortsette å øke, og at norsk akvakultur vil bli en viktig produsent av torsk til det europeiske markedet. Produsentene av oppdrettstorsk trenger kunnskap om markedspotensialet for å lage en best mulig markedsstrategi. Spørsmål om hvor mye oppdrettstorsk som kan selges til ulike priser i de ulike markedssegmentene og hvilke markedssegmenter man bør satse på blir sentrale. Produsentene av villtorsk og oppdrettslaks trenger også mer kunnskap om hvordan veksten i produksjon av oppdrettstorsk kommer til å påvirke markedet for deres produkter. Vil salg av oppdrettstorsk øke størrelsen på det totale markedet for norsk fisk eller vil salget først og fremst ta markedsandeler fra andre norske fiskeriprodukter som villtorsk eller oppdrettslaks? For å belyse disse spørsmålene, så vil vi lage et eksperimentelt testmarked hos den franske matforskningsinstitusjonen INRAs lokaler i Dijon, Frankrike. I testmarkedet vil 200 vanlige franske forbrukere velge mellom torsk, laks og andre viktige fiskeprodukter på det franske markedet. Produktene vil variere i produktegenskaper som for eksempel opprinnelsesland, vill- eller oppdrettsfisk, vanlig eller økologisk produksjonsmetode, fersk eller frossen, og fargenyanser til fisken. Vi vil spørre forbrukerne om hvilke produktegenskaper og fiskeslag de foretrekker. Vi vil videre la dem kjøpe produktene i testmarkeder. Vi vil også gi dem forskjellig typer informasjon om de ulike fiskeslagene og studere hvordan det påvirker deltakernes valg. Når deltakerne skal kjøpe produkter, så vil vi variere produktegenskapene og de relative prisene på de ulike fiskeslagene slik at vi får ulike priskombinasjoner. For at deltakerne ikke skal ende opp med for store mengder fisk, så vil vi til slutt trekke ut en av priskombinasjonene som bindende. Deltakerne vil så kjøpe den fisken de valgte under den uttrukkete priskombinasjonen. I tillegg til valgene i testmarkedet, så vil vi også bruke mer tradisjonelle metoder som sensorisk evalueringer og spørreskjema, for å hente inn informasjon om preferansen til deltagerne i det franske eksperimentelle testmarkedet.

Vitenskapelig sammendrag

EU er det viktigste markedet for norsk villtorsk og oppdrettlaks. EU vil sannsynligvis også bli det viktigste markedet for norsk oppdrettstorsk. Produksjon og eksport av oppdrettstorsk er fortsatt liten, men eksporten økte med 292% fra 2004 til 2005. Fremskrivninger anslår at produksjonen av oppdrettstorsk vil fortsette å øke, og at norsk akvakultur vil bli en viktig produsent av torsk til det europeiske markedet. Produsentene av oppdrettstorsk trenger kunnskap om markedspotensialet for å lage en best mulig markedsstrategi. Spørsmål om hvor mye oppdrettstorsk som kan selges til ulike priser i de ulike markedssegmentene og hvilke markedssegmenter man bør satse på blir sentrale. Produsentene av villtorsk og oppdrettslaks trenger også mer kunnskap om hvordan veksten i produksjon av oppdrettstorsk kommer til å påvirke markedet for deres produkter. Vil salg av oppdrettstorsk øke størrelsen på det totale markedet for norsk fisk eller vil salget først og fremst ta markedsandeler fra andre norske fiskeriprodukter som villtorsk eller oppdrettslaks? For å belyse disse spørsmålene, så vil vi lage et eksperimentelt testmarked hos den franske matforskningsinstitusjonen INRAs lokaler i Dijon, Frankrike. I testmarkedet vil 200 vanlige franske forbrukere velge mellom torsk, laks og andre viktige fiskeprodukter på det franske markedet. Produktene vil variere i produktegenskaper som for eksempel opprinnelsesland, vill- eller oppdrettsfisk, vanlig eller økologisk produksjonsmetode, fersk eller frossen, og fargenyanser til fisken. Vi vil spørre forbrukerne om hvilke produktegenskaper og fiskeslag de foretrekker. Vi vil videre la dem kjøpe produktene i testmarkeder. Vi vil også gi dem forskjellig typer informasjon om de ulike fiskeslagene og studere hvordan det påvirker deltakernes valg. Når deltakerne skal kjøpe produkter, så vil vi variere produktegenskapene og de relative prisene på de ulike fiskeslagene slik at vi får ulike priskombinasjoner. For at deltakerne ikke skal ende opp med for store mengder fisk, så vil vi til slutt trekke ut en av priskombinasjonene som bindende. Deltakerne vil så kjøpe den fisken de valgte under den uttrukkete priskombinasjonen. I tillegg til valgene i testmarkedet, så vil vi også bruke mer tradisjonelle metoder som sensorisk evalueringer og spørreskjema, for å hente inn informasjon om preferansen til deltagerne i det franske eksperimentelle testmarkedet.

Tittel

FARMED COD IN THE EUROPEAN MARKET: MARKET POTENTIAL AND SUBSTITUTION EFFECTS

Sammendrag

Projections suggest that the supply of farmed cod will grow, and Norwegian aquaculture will become an important supplier of cod to the European market. To be successful, the farmed cod industry needs more knowledge of the potential markets for farmed cod. The wild cod and farmed salmon industry also need more knowledge about the likely effects of growing production of farmed cod on the sales of wild cod and farmed salmon. The European Union (EU) is the major market for wild cod and farmed salmon, and is likely to be the major market for farmed cod as well. How large will the European market for farmed cod be? Which European consumer segments should be targeted? Will farmed cod expand the market for Norwegian fish or will it take market shares from existing products like wild cod and farmed salmon? The objective of this project is to answer such questions using experimental test markets.

Vitenskapelig sammendrag

Projections suggest that the supply of farmed cod will grow, and Norwegian aquaculture will become an important supplier of cod to the European market. To be successful, the farmed cod industry needs more knowledge of the potential markets for farmed cod. The wild cod and farmed salmon industry also need more knowledge about the likely effects of growing production of farmed cod on the sales of wild cod and farmed salmon. The European Union (EU) is the major market for wild cod and farmed salmon, and is likely to be the major market for farmed cod as well. How large will the European market for farmed cod be? Which European consumer segments should be targeted? Will farmed cod expand the market for Norwegian fish or will it take market shares from existing products like wild cod and farmed salmon? The objective of this project is to answer such questions using experimental test markets.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kyrre Rickertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Handelshøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Frode Alfnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Franske forbrukere ønsker oppdrettstorsken velkommen: Resultater fra fokusgrupper om fisk, pakking og merking.

Alfnes, Frode; Rickertsen, Kyrre. 2008, Norsk Fiskeoppdrett. NMBUFagartikkel

Experimental methods for eliciting consumer preferences for food quality attributes.

Alfnes, Frode. 2008, utenTitteltekst. NMBUVitenskapelig foredrag

Farmed cod in the European Market: Some initial results from a market experiment.

Alfnes, Frode; Rickertsen, Kyrre. 2008, Johan Arndt konferansen 2008. NMBUVitenskapelig foredrag
1 - 3 av 3