Cristin-prosjekt-ID: 416021
Sist endret: 15. januar 2015, 19:08

Cristin-prosjekt-ID: 416021
Sist endret: 15. januar 2015, 19:08
Prosjekt

Landskapsplan for Folkepaken på Bygdø kongsgård

prosjektleder

Tore Edvard Bergaust
ved Institutt for landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landskapsarkitektur

Emneord

Ledelse • Hagehistorie • Skjøtsel

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2007 Slutt: 31. desember 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Landskapsplan for Folkepaken på Bygdø kongsgård

Sammendrag

Landskapsplan for tilbakeføring av Folkeparken til perioden under Bernadottene, 1850 - 1905, Skjøtselsplan, Grunnlag for skjøsel og pleie, bl. a. Plan som grunnlag for og innspill til Riksantivars fredning etter KML § 22a og Oslo kommunes reguleringsplan for området.

Vitenskapelig sammendrag

Landskapsplan for tilbakeføring av Folkeparken til perioden under Bernadottene, 1850 - 1905, Skjøtselsplan, Grunnlag for skjøsel og pleie, bl. a. Plan som grunnlag for og innspill til Riksantivars fredning etter KML § 22a og Oslo kommunes reguleringsplan for området.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tore Edvard Bergaust

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 1 av 1