Cristin-prosjekt-ID: 416022
Sist endret: 13. februar 2015 13:40
Cristin-prosjekt-ID: 416022
Sist endret: 13. februar 2015 13:40
Prosjekt

Optimal form på laktasjonskurven, med spesiell referanse til foringsstrategi, helse, fruktbarhet, og økonomisk utbytte i melkeproduksjonen

prosjektleder

Olav Østerås
ved Institutt for produksjonsdyrmedisin ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for produksjonsdyrmedisin ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Cornell University
 • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk veterinærmedisinske fag

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 1. april 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Optimal form på laktasjonskurven, med spesiell referanse til foringsstrategi, helse, fruktbarhet, og økonomisk utbytte i melkeproduksjonen

Tittel

Optimal shape of the lactation curve, with special reference to feeding strategy, health, fertility, and economic outcome in dairy cattle production

Sammendrag

To identify the specific shape of the lactation curve that maximizes health and fertility for the dairy farmers. Applying this knowledge can decrease the disease incidence, reduce the use of antibiotics and increase the economic efficiency.Sub-objectives1.Describe the shape of the lactation curve using existing available data from Norwegian dairy health recording system.2.Identify the association between the shape of the lactation curve and production disease incidence within the first 90 DIM. Analyses at both herd level and cow level.3.Identify the associations between the shape of the lactation curve and fertility related problems. Analyses at both herd level and cow level.4.Identify how animal BCS at drying off and at calving affects the shape of the lactation curve in the first phase of lactation.5.Identify the best BCS in relation to target milk yield

Vitenskapelig sammendrag

To identify the specific shape of the lactation curve that maximizes health and fertility for the dairy farmers. Applying this knowledge can decrease the disease incidence, reduce the use of antibiotics and increase the economic efficiency.Sub-objectives1.Describe the shape of the lactation curve using existing available data from Norwegian dairy health recording system.2.Identify the association between the shape of the lactation curve and production disease incidence within the first 90 DIM. Analyses at both herd level and cow level.3.Identify the associations between the shape of the lactation curve and fertility related problems. Analyses at both herd level and cow level.4.Identify how animal BCS at drying off and at calving affects the shape of the lactation curve in the first phase of lactation.5.Identify the best BCS in relation to target milk yield

prosjektdeltakere

prosjektleder

Olav Østerås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for produksjonsdyrmedisin ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Fredrik Nicolai Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Harald Volden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Yrjo T. Gröhn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Cornell University

Olav Reksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for produksjonsdyrmedisin ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Optimalisering av formen på laktasjonskurva til norske melkekyr med tanke på fôring, helse, fruktbarhet og økonomi.

Hansen, Ingrid Marie; Andersen, Fredrik; Volden, Harald; Østerås, Olav; Reksen, Olav. 2009, Husdyrforsøksmøtet 2009. NMBUPoster
1 - 1 av 1