Cristin-prosjekt-ID: 416045
Sist endret: 17. januar 2014 16:56

Cristin-prosjekt-ID: 416045
Sist endret: 17. januar 2014 16:56
Prosjekt

PrevenT - Salmon louse - prevention and treatment

prosjektleder

Sigbjørn Lien
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Havforskningsinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Genetikk og genomikk • Fiskehelse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 29. juni 2010 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PrevenT - Salmon louse - prevention and treatment

Sammendrag

NFR 199778 via Havforskningsinstituttet

Vitenskapelig sammendrag

NFR 199778 via Havforskningsinstituttet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sigbjørn Lien

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 1 av 1