Cristin-prosjekt-ID: 416053
Sist endret: 15. januar 2015, 19:18

Cristin-prosjekt-ID: 416053
Sist endret: 15. januar 2015, 19:18
Prosjekt

Gjenskaping av hageanlegget på Nedre Grorud gård

prosjektleder

Tore Edvard Bergaust
ved Institutt for landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landskapsplanlegging

Emneord

Kunst

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2010 Slutt: 30. november 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gjenskaping av hageanlegget på Nedre Grorud gård

Sammendrag

Målet har vært å: - lokalisere og identifisere elementer fra den historiske hagen og dokumentere dem, med utforming, utstreking, perioder - bestemme ulike faser av hagens utvikling - undersøke konstruksjoner ved terrassering - Lage en restaurerings- og utviklingsplan. Denne kombinerer elementer ra den historiske hage og tidligere plantebruk med fremtidig bruk av hagen som et offentlig anlegg med begrensede vedlikeholdsmuligheter. Arbeid med kildegransking og registrering av hageanlegget er utført av Villbring landskap ved Brit Angell Johnson, MNLA, og den hagearkeologiske utgravingen har vært ledet av Matthew Wilson.

Vitenskapelig sammendrag

Målet har vært å: - lokalisere og identifisere elementer fra den historiske hagen og dokumentere dem, med utforming, utstreking, perioder - bestemme ulike faser av hagens utvikling - undersøke konstruksjoner ved terrassering - Lage en restaurerings- og utviklingsplan. Denne kombinerer elementer ra den historiske hage og tidligere plantebruk med fremtidig bruk av hagen som et offentlig anlegg med begrensede vedlikeholdsmuligheter. Arbeid med kildegransking og registrering av hageanlegget er utført av Villbring landskap ved Brit Angell Johnson, MNLA, og den hagearkeologiske utgravingen har vært ledet av Matthew Wilson.

Tittel

Nedre Grorud vicarage - Restoration of the garden

Sammendrag

The project aims were: To locate and identify features from the historic garden and document them To determine the development phases of the garden To investigate the construction methods of the terraces in the garden To determine the layout, period(s) and extent of any underlying garden features To make a restoration plan of the garden. This combines the historical garden elements and former plant use with the needs of today and the possibilities in a limited maintenance. Project leder of the restoration plan has been Brit G. Angell Johnson - Villbring landscape, MNLA.

Vitenskapelig sammendrag

The project aims were: To locate and identify features from the historic garden and document them To determine the development phases of the garden To investigate the construction methods of the terraces in the garden To determine the layout, period(s) and extent of any underlying garden features To make a restoration plan of the garden. This combines the historical garden elements and former plant use with the needs of today and the possibilities in a limited maintenance. Project leder of the restoration plan has been Brit G. Angell Johnson - Villbring landscape, MNLA.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tore Edvard Bergaust

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 1 av 1