Cristin-prosjekt-ID: 416141
Sist endret: 4. desember 2013, 10:06

Cristin-prosjekt-ID: 416141
Sist endret: 4. desember 2013, 10:06
Prosjekt

Bruk av digitale mapper i høgare utdanning

prosjektleder

Gjertrud Husøy
ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet
 • Nord universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av digitale mapper i høgare utdanning

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gjertrud Husøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Sonja Ekker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
Aktiv cristin-person

Øistein Gjøvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
Aktiv cristin-person

Hege Emma Rimmereide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Tjalve Gjøstein Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Digitale mapper og konsekvenser for læringsmiljø i høgere utdanning.

Rimmereide, Hege Emma; Madsen, Tjalve Gjøstein; Husøy, Gjertrud; Gjøvik, Øistein; Ekker, Sonja. 2009, Tapir Akademisk Forlag. NORD, NTNU, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 1 av 1