Cristin-prosjekt-ID: 416182
Sist endret: 11. september 2014, 13:13

Cristin-prosjekt-ID: 416182
Sist endret: 11. september 2014, 13:13
Prosjekt

Kommunikasjon via tolk i helsesektoren/ANDRE

prosjektleder

Hanne Skaaden
ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

  • Andre
    Prosjektkode: KOMMUNIKASJON VIA TOLK I HELSESEKTOREN

Tidsramme

Avsluttet
Start: 28. mai 2013 Slutt: 1. oktober 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kommunikasjon via tolk i helsesektoren/ANDRE

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hanne Skaaden

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Tolkenes stemmer. Film. Modul 3.

Skaaden, Hanne; Imsen, Anke Wadenpohl; Krøgh Nielsen, Boas; Felberg Radanovic, Tatjana . 2013, OSLOMET, UIODigitale læremidler
1 - 1 av 1