Cristin-prosjekt-ID: 416286
Sist endret: 31. mai 2013 14:07
Cristin-prosjekt-ID: 416286
Sist endret: 31. mai 2013 14:07
Prosjekt

Kvalitetsmjølk for kvit geitost

prosjektleder

Tormod Ådnøy
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Finansiering

  • Andre

  • Norges forskningsråd

Klassifisering

Emneord

Matvitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 30. juni 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvalitetsmjølk for kvit geitost

Sammendrag

Prosjektets hovedmål er å etablere måleparametere for god kvalitet, og å kunne bruke disse opplysningene til å styre produksjonen på den enkelte gard.Kvaliteten kan forbedres gjennom riktigere fôring på kort sikt, og gjennom målrettet avlsarbeid på lengre sikt. Hovedaktivitetene er knyttet til tre områder: mjølkekvalitet, moderne avlsmetoder og fôring.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets hovedmål er å etablere måleparametere for god kvalitet, og å kunne bruke disse opplysningene til å styre produksjonen på den enkelte gard.Kvaliteten kan forbedres gjennom riktigere fôring på kort sikt, og gjennom målrettet avlsarbeid på lengre sikt. Hovedaktivitetene er knyttet til tre områder: mjølkekvalitet, moderne avlsmetoder og fôring.

Tittel

Quality Goat Milk for Cheese Production

Sammendrag

The pattern of consumption of goat milk in Norway is currently changing, and consumers are more inclined to cheese than whey products (brown cheese). This calls for an improvement of overall quality and especially of flavour and rennet coagulation properties of the milk. The present project will establish quality measures that may be used for feeding advice and breeding for improved milk quality. A joint effort by dairy, breeding, animal nutrition and plant production scientists in collaboration with the farmers and dairies is the best way to achieve these goals.

Vitenskapelig sammendrag

The pattern of consumption of goat milk in Norway is currently changing, and consumers are more inclined to cheese than whey products (brown cheese). This calls for an improvement of overall quality and especially of flavour and rennet coagulation properties of the milk. The present project will establish quality measures that may be used for feeding advice and breeding for improved milk quality. A joint effort by dairy, breeding, animal nutrition and plant production scientists in collaboration with the farmers and dairies is the best way to achieve these goals.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tormod Ådnøy

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 1 av 1