Cristin-prosjekt-ID: 416344
Sist endret: 13. januar 2015 16:11

Cristin-prosjekt-ID: 416344
Sist endret: 13. januar 2015 16:11
Prosjekt

Vurdering av MI kompetansen hos veiledere i NAV/HPMT-prosjektet

prosjektleder

Simon Innvær
ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Bachelorstudiet i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2013 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vurdering av MI kompetansen hos veiledere i NAV/HPMT-prosjektet

Sammendrag

Dette er et underprosjekt av et større evalueringsoppdrag gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å evaluere HPMT-prosjektet. Vi vil undersøke MI-kompetanse hos veiledere i NAV etter at de har gjennomført HPMT-opplæring. Videre vil jeg tilby tilbakemelding og veiledning på reelle klientsamtaler for fem deltakere, tre ganger for hver, og undersøke om samtalekompetanse i MI kan videreutvikles på denne måten.

Vitenskapelig sammendrag

Dette er et underprosjekt av et større evalueringsoppdrag gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å evaluere HPMT-prosjektet. Vi vil undersøke MI-kompetanse hos veiledere i NAV etter at de har gjennomført HPMT-opplæring. Videre vil jeg tilby tilbakemelding og veiledning på reelle klientsamtaler for fem deltakere, tre ganger for hver, og undersøke om samtalekompetanse i MI kan videreutvikles på denne måten.

Metode

Jeg vil analysere innspilte samtale med hjelp av MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrety)vurderingsskjema som er internasjonalt anerkjent for å analysere MI-kompetanse.

Utstyr

Lydopptaker

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Simon Innvær

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Anne Grete Tøge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2