Cristin-prosjekt-ID: 416496
Sist endret: 2. desember 2015, 11:14

Cristin-prosjekt-ID: 416496
Sist endret: 2. desember 2015, 11:14
Prosjekt

Nordic Long-term OCD Treatment Study (NordLOTS)

prosjektleder

Tord Ivarsson
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 196291

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nordic Long-term OCD Treatment Study (NordLOTS)

Sammendrag

FormålAtt studera behandlingssvaret hos patienter med måttliga-svåra tvångstankar och tvångshandlingar utifrån en stegvis behandlingsalgoritm i enlighet med våra kliniska riktlinjer. I steg 1 erhåller alla kognitiv beteendeterapi (CBT) med Exponering med Respons Prevention (E/RP) i 14 sessioner tillsammans med ett antal sessioner familjeinterventioner. Ett viktigt mål är att studera vad som predicerar gott, respektive bristande behandlingssvar. I ett andra steg är målet att undersöka om de som ej svarat på behandlingen i steg 1 bäst behandlas med läkemedel eller om en förlängning av”dos” CBT är bäst. Ett parallellt mål är att studera vilka faktorer som kan predicera behandlingsutfall. I ett tredje steg prövas om augmentering av SSRI med aripiprazole kan hjälpa de behandlingsrefraktära patienterna (dvs de som varken svarar på CBT eller SSRI). Utöver psykosociala faktorer studerar vi även genetiska aspekter, inklusive behandlingsresponsets genetik samt i en under-grupp neurokemiska faktorer.

ForskningsmetodeEn noggrann baseline undersökning görs med halvstrukturerade intervjuer som KSADS (syndromdiagnostik) samt CY-BOCS (typ och svårighetsgrad av OCD-symptomen). Dessutom används föräldra- och självskattningsskalor för dimensionell skattning av olika symptom och av funktionsförmåga. CYBOCS m.fl skalor används också under och efter behandling/arna samt under långtidsuppföljning (+6, +12, +24, samt +36 månader efter CBT i steg 1). Salivprov för genetisk analys tas på patienterna (och båda föräldrarna). Patientarbetet och datainsamlingen sker i ett decentraliserat nätverk där fler än 20 enheter medverkat i Sverige, Norge och Danmark. En multicenterstudie ställer krav på datainsamling vilket lösts med en Confirmitbaserad applikation. En monitoreringsplan med kvalitetsgranskning av data genom Confirmit samt genom besök på de ingående enheterna har ingått.
ResultaterEn fördjupad förståelse av utfall av CBT-behandling inklusive dess hållbarhet, och vilka faktorer som är associerad med bristande utfall. Om fortsatt CBT kan leda till ytterligare förbättring , och om sertralin (ett SSRI) är överlägsen fortsatt CBT med en symptomlindring som motsvarar den man sett hos tidigare obehandlade patienter. Vi tror också att det ska bli möjligt att predicera vilka patienter som behöver SSRI och vilka som snarast ska ha förlängd CBT.

Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjonerInom klinikerna bör studien ge praktisk handledning om hur de ska agera i situationer när patienter med OCD inte svarar på initial evidensbaserad behandling. Studien kommer också att ge en förståelse för vilka patienter som har störst risk för återfall i OCD och/eller kronisk OCD.

Prosjektperiodens varighet
2008 – 2013 (behandling i steg 1-3), 2009 – 2015 långtidsuppföljningar
Finansiering Utrdening,behandling och symptomskattningar har finansierats av de ingående enheterna, antingen genom att sjukhushuvudmannen donerat tiden, eller genom externa anslag för ej sjukvårdsmotiverade symptomskattningar och utredningar. Inom R-BUP har anslag från ”Helse & Rehabilitering” finansierat en doktorand, NFR har finansierat en doktorand samt ½ forskningskoordinator och gett medel för speciella ändamål (metodtrohetsbedömning av CBT, reliabilitetstest ac CY-BOCS-skattningar, samt i en subpopulation magnet-resonansspektroskopisk undersökning. I Århus, Danmark har medel införskaffats till en doktorand som studerar neuropsykologin i en subgrupp.

Vitenskapelig sammendrag

FormålAtt studera behandlingssvaret hos patienter med måttliga-svåra tvångstankar och tvångshandlingar utifrån en stegvis behandlingsalgoritm i enlighet med våra kliniska riktlinjer. I steg 1 erhåller alla kognitiv beteendeterapi (CBT) med Exponering med Respons Prevention (E/RP) i 14 sessioner tillsammans med ett antal sessioner familjeinterventioner. Ett viktigt mål är att studera vad som predicerar gott, respektive bristande behandlingssvar. I ett andra steg är målet att undersöka om de som ej svarat på behandlingen i steg 1 bäst behandlas med läkemedel eller om en förlängning av”dos” CBT är bäst. Ett parallellt mål är att studera vilka faktorer som kan predicera behandlingsutfall. I ett tredje steg prövas om augmentering av SSRI med aripiprazole kan hjälpa de behandlingsrefraktära patienterna (dvs de som varken svarar på CBT eller SSRI). Utöver psykosociala faktorer studerar vi även genetiska aspekter, inklusive behandlingsresponsets genetik samt i en under-grupp neurokemiska faktorer.

ForskningsmetodeEn noggrann baseline undersökning görs med halvstrukturerade intervjuer som KSADS (syndromdiagnostik) samt CY-BOCS (typ och svårighetsgrad av OCD-symptomen). Dessutom används föräldra- och självskattningsskalor för dimensionell skattning av olika symptom och av funktionsförmåga. CYBOCS m.fl skalor används också under och efter behandling/arna samt under långtidsuppföljning (+6, +12, +24, samt +36 månader efter CBT i steg 1). Salivprov för genetisk analys tas på patienterna (och båda föräldrarna). Patientarbetet och datainsamlingen sker i ett decentraliserat nätverk där fler än 20 enheter medverkat i Sverige, Norge och Danmark. En multicenterstudie ställer krav på datainsamling vilket lösts med en Confirmitbaserad applikation. En monitoreringsplan med kvalitetsgranskning av data genom Confirmit samt genom besök på de ingående enheterna har ingått.
ResultaterEn fördjupad förståelse av utfall av CBT-behandling inklusive dess hållbarhet, och vilka faktorer som är associerad med bristande utfall. Om fortsatt CBT kan leda till ytterligare förbättring , och om sertralin (ett SSRI) är överlägsen fortsatt CBT med en symptomlindring som motsvarar den man sett hos tidigare obehandlade patienter. Vi tror också att det ska bli möjligt att predicera vilka patienter som behöver SSRI och vilka som snarast ska ha förlängd CBT.

Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjonerInom klinikerna bör studien ge praktisk handledning om hur de ska agera i situationer när patienter med OCD inte svarar på initial evidensbaserad behandling. Studien kommer också att ge en förståelse för vilka patienter som har störst risk för återfall i OCD och/eller kronisk OCD.

Prosjektperiodens varighet
2008 – 2013 (behandling i steg 1-3), 2009 – 2015 långtidsuppföljningar
Finansiering Utrdening,behandling och symptomskattningar har finansierats av de ingående enheterna, antingen genom att sjukhushuvudmannen donerat tiden, eller genom externa anslag för ej sjukvårdsmotiverade symptomskattningar och utredningar. Inom R-BUP har anslag från ”Helse & Rehabilitering” finansierat en doktorand, NFR har finansierat en doktorand samt ½ forskningskoordinator och gett medel för speciella ändamål (metodtrohetsbedömning av CBT, reliabilitetstest ac CY-BOCS-skattningar, samt i en subpopulation magnet-resonansspektroskopisk undersökning. I Århus, Danmark har medel införskaffats till en doktorand som studerar neuropsykologin i en subgrupp.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tord Ivarsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør

Kitty Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Per Hove Thomsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Århus Universitetshospital

Pål Zeiner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskning barn og ungdom, seksjon for ved Oslo universitetssykehus HF

Robert Valderhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »