Cristin-prosjekt-ID: 416498
Sist endret: 28. august 2014, 11:22

Cristin-prosjekt-ID: 416498
Sist endret: 28. august 2014, 11:22
Prosjekt

Nordmenns forbruksmønster av brød og korn - 21200802

prosjektleder

Annechen Bahr Bugge
ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2009

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nordmenns forbruksmønster av brød og korn - 21200802

Sammendrag

Målsettingen med prosjektet er å øke kunnskapen om nordmenns forbruksmønster av brød- og kornmat. Det å øke forbruket av grove brød- og kornprodukter er et sentralt virkemiddel i strategi for forebyggende helsearbeid. Forutsetningen for at forbruket av denne type mat skal kunne øke er at tilbudet av produkter er tilpasset folks mat- og måltidsvaner. Det være seg hjemme, i barnehagen, på skolen, på jobben, på bensinstasjonen, i kiosken eller kafeen. Kunnskap om forbrukernes oppfatninger og prioriteringer når det deg gjelder brød og korn vil være av stor betydning for å kunne utvikle bedre produkter, samt å kunne finne bedre distribusjon og eksponering av slike produkter.

På denne bakgrunn har vi skissert følgende problemstillinger:

Hvilke muligheter og begrensninger opplever forbrukerne når det gjelder og korn?

Hvordan er befolkningens forbruksmønster av brød og korn?

Hvilke ulikheter finnes mellom ulike sosiale grupper?

Hvordan er barn og unges forbruksmønster av brød og korn?

Hvilke oppfatninger har forbrukerne om brød og korn?

Hvilke betenkeligheter har forbrukerne knyttet til brød og korn?

Undersøkelsen vil inneholde en analyse av foreliggende statistikker, tall og forskning. Det vil også bli gjennomført en egen websurvey med utgangspunkt i de ovennevnte problemstillingene/forskningsspørsmålene.

Opplysningskontoret for brød og korn er oppdragsgiver

Vitenskapelig sammendrag

Målsettingen med prosjektet er å øke kunnskapen om nordmenns forbruksmønster av brød- og kornmat. Det å øke forbruket av grove brød- og kornprodukter er et sentralt virkemiddel i strategi for forebyggende helsearbeid. Forutsetningen for at forbruket av denne type mat skal kunne øke er at tilbudet av produkter er tilpasset folks mat- og måltidsvaner. Det være seg hjemme, i barnehagen, på skolen, på jobben, på bensinstasjonen, i kiosken eller kafeen. Kunnskap om forbrukernes oppfatninger og prioriteringer når det deg gjelder brød og korn vil være av stor betydning for å kunne utvikle bedre produkter, samt å kunne finne bedre distribusjon og eksponering av slike produkter.

På denne bakgrunn har vi skissert følgende problemstillinger:

Hvilke muligheter og begrensninger opplever forbrukerne når det gjelder og korn?

Hvordan er befolkningens forbruksmønster av brød og korn?

Hvilke ulikheter finnes mellom ulike sosiale grupper?

Hvordan er barn og unges forbruksmønster av brød og korn?

Hvilke oppfatninger har forbrukerne om brød og korn?

Hvilke betenkeligheter har forbrukerne knyttet til brød og korn?

Undersøkelsen vil inneholde en analyse av foreliggende statistikker, tall og forskning. Det vil også bli gjennomført en egen websurvey med utgangspunkt i de ovennevnte problemstillingene/forskningsspørsmålene.

Opplysningskontoret for brød og korn er oppdragsgiver

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Annechen Bahr Bugge

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

Randi Lavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kjersti Lillebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Nordmenns brød- og kornvaner - i stabilitet og endring.

Bugge, Annechen Bahr; Lavik, Randi Kristine; Lillebø, Kjersti. 2008, OSLOMETRapport
1 - 1 av 1