Cristin-prosjekt-ID: 416501
Sist endret: 27. august 2014, 10:24

Cristin-prosjekt-ID: 416501
Sist endret: 27. august 2014, 10:24
Prosjekt

Kroppsrelatert forbruk - 11200617

prosjektleder

Mari Rysst
ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2006 Slutt: 1. februar 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kroppsrelatert forbruk - 11200617

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets formål er å kartlegge moralske dilemma som knytter seg til ulike former for kroppsrelatert forbruk i dag samt søke forklaring på disse gjennom et tilfang av ulike teorier omkring kroppen. Med kroppsrelatert forbruk siktes til mat, klær, sminke og ulike former for trening, vektkontroll og kroppsdekor. Kunnskap om de moralske dilemmaene er sentralt for å forstå dagens kroppsrelaterte forbruk samt de sentrale debatter omkring helse og utseende som omkranser dette forbruket. Gjennom større tverrfaglig forståelse av kroppen er målet også å bidra til utvikling og vitenskapelig fornyelse av forbruksforskningen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mari Rysst

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Annechen Bahr Bugge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kjersti Lillebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

Gun Roos

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet

Ardis Storm-Mathisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Symbolmerking av sunn mat. Forbrukersurvey.

Roos, Gun. 2007, OSLOMETRapport
1 - 3 av 3