Cristin-prosjekt-ID: 416581
Sist endret: 27. januar 2015 10:30
Cristin-prosjekt-ID: 416581
Sist endret: 27. januar 2015 10:30
Prosjekt

Rusproblemer hos ungdom: En longitudinell tvillingundersøkelse

prosjektleder

Trine Waaktaar
ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • Norges forskningsråd

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rusproblemer hos ungdom: En longitudinell tvillingundersøkelse

Sammendrag

Formål
Hensikten med prosjektet er å studere årsaken til utviklingen av rusproblemer hos ungdom. Særlig er det viktig å se på hvordan resiliens modifiserer effekten av påkjenninger på utviklingen av problemene. Slik kunnskap vil kunne danne grunnlaget for målrettede tiltak for å forebygge rusproblemer hos unge.
ForskningsmetodeDesign.For å kunne studere utviklingen er det nødvendig å anvende et longitudinelt opplegg med minst tre datainnsamlingspunkter. Grunnen til at man trenger tre, er at endring fra et tidspunkt til et annet kan skyldes relabilitetssvakhet. For å fastslå at en reell endring mellom to målepunkter har funnet sted, er det nødvendig å se om endringen er større enn mellom to andre målepunkter. Videre er det nødvendig å anvende et genetisk informativt utvalg for å kunne studere effekten av miljøpåvirkninger. Miljøpåvirkninger er nemlig ikke uten videre mulig å separere fra effekten av gener (gene-miljø korrelasjoner). Tvillinger er et slikt genetisk informativt utvalg.

Studie-populasjon.Utgangspunktet for prosjektet var tvillinger i alderen 12 til 18 år. Ved første måletidspunkt var mor og far, så vel som tvillingene, informanter. Ved andre og tredje måletidspunkt, var ikke lenger mor og far informant for tvillinger over 18 år.
Instrumenter. Resiliens-trekk og en rekke personlighetsmål er anvendt. I tillegg er instrumenter til å måle støtte i miljøet og belastninger anvendt. Endelig er ulike former for rus, kriminalitet og impulsivitet studert som resultat-variabler.
Resultater
Prosjektet vil kunne si noe om hvordan rusproblemer utvikler seg hos ungdom, særlig separere ut spesifikke effekter og se på hvordan genetiske faktorer interagerer med miljøfaktorer og hvordan miljøfaktorer skapes ut av genetiske faktorer.
Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjonerProsjektet vil inngå i en aktiv forskningsvirksomhet for tiden hvor forståelsen øker for hvordan vi formes av vårt miljø og former vårt miljø i samklang med genetiske disposisjoner. Dette har praktiske implikasjoner i den grad at praktisk forebyggende og terapeutisk arbeid som er tuftet på faktisk kunnskap må anses å være bedre enn det som springer ut av spekulasjoner og ideologi.

Vitenskapelig sammendrag

Formål
Hensikten med prosjektet er å studere årsaken til utviklingen av rusproblemer hos ungdom. Særlig er det viktig å se på hvordan resiliens modifiserer effekten av påkjenninger på utviklingen av problemene. Slik kunnskap vil kunne danne grunnlaget for målrettede tiltak for å forebygge rusproblemer hos unge.
ForskningsmetodeDesign.For å kunne studere utviklingen er det nødvendig å anvende et longitudinelt opplegg med minst tre datainnsamlingspunkter. Grunnen til at man trenger tre, er at endring fra et tidspunkt til et annet kan skyldes relabilitetssvakhet. For å fastslå at en reell endring mellom to målepunkter har funnet sted, er det nødvendig å se om endringen er større enn mellom to andre målepunkter. Videre er det nødvendig å anvende et genetisk informativt utvalg for å kunne studere effekten av miljøpåvirkninger. Miljøpåvirkninger er nemlig ikke uten videre mulig å separere fra effekten av gener (gene-miljø korrelasjoner). Tvillinger er et slikt genetisk informativt utvalg.

Studie-populasjon.Utgangspunktet for prosjektet var tvillinger i alderen 12 til 18 år. Ved første måletidspunkt var mor og far, så vel som tvillingene, informanter. Ved andre og tredje måletidspunkt, var ikke lenger mor og far informant for tvillinger over 18 år.
Instrumenter. Resiliens-trekk og en rekke personlighetsmål er anvendt. I tillegg er instrumenter til å måle støtte i miljøet og belastninger anvendt. Endelig er ulike former for rus, kriminalitet og impulsivitet studert som resultat-variabler.
Resultater
Prosjektet vil kunne si noe om hvordan rusproblemer utvikler seg hos ungdom, særlig separere ut spesifikke effekter og se på hvordan genetiske faktorer interagerer med miljøfaktorer og hvordan miljøfaktorer skapes ut av genetiske faktorer.
Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjonerProsjektet vil inngå i en aktiv forskningsvirksomhet for tiden hvor forståelsen øker for hvordan vi formes av vårt miljø og former vårt miljø i samklang med genetiske disposisjoner. Dette har praktiske implikasjoner i den grad at praktisk forebyggende og terapeutisk arbeid som er tuftet på faktisk kunnskap må anses å være bedre enn det som springer ut av spekulasjoner og ideologi.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Trine Waaktaar

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
Inaktiv cristin-person

Svenn Torgersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Karoline Brobakke Seglem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Anne Margrete Guntvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 4 av 4