Cristin-prosjekt-ID: 416650
Sist endret: 12. juni 2013, 15:47

Cristin-prosjekt-ID: 416650
Sist endret: 12. juni 2013, 15:47
Prosjekt

In-situ imaging of CO2 flow, storage and entrapment in subsurface aquifers and hydrocarbon reservoirs

prosjektleder

Arne Graue
ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

In-situ imaging of CO2 flow, storage and entrapment in subsurface aquifers and hydrocarbon reservoirs

Sammendrag

Eksperimentelt er det vist at CO2 kan lagres termodynamisk stabilt i hydrat; i dette prosjektet er disse eksperimentene utført ved ulike fysiske randbetingelser for å bestemme mengde og lagringsrate av CO2 i hydrat. Lagringsmetoden har den fordel at metangass blir spontant produsert fra hydratet, uten energitilførsel, og gir tilgang til enorme mengder naturgass. Metoden, som er utviklet i et tidligere NFR prosjekt, er nettopp bekreftet i en storskala CO2 injeksjonstest i Alaska i et samarbeid mellom ConocoPhillips, JOGMEC og US DOE. CO2 lagring i dype saltvannsformasjoner er også eksperimentelt studert i laboratoriet i oppskalerte eksperimenter med avbildning av CO2 migrasjon. Flere andre CO2 innfangningsmetoder er under uttesting; samt en ny metode for CO2 avbildning i samarbeid med Haukeland Univ. sykehus, hvor for første gang medisinsk Positron Emisjon Tomografi (PET) eksplisitt avbilder CO2 strømning i porøse bergarter.

Vitenskapelig sammendrag

Eksperimentelt er det vist at CO2 kan lagres termodynamisk stabilt i hydrat; i dette prosjektet er disse eksperimentene utført ved ulike fysiske randbetingelser for å bestemme mengde og lagringsrate av CO2 i hydrat. Lagringsmetoden har den fordel at metangass blir spontant produsert fra hydratet, uten energitilførsel, og gir tilgang til enorme mengder naturgass. Metoden, som er utviklet i et tidligere NFR prosjekt, er nettopp bekreftet i en storskala CO2 injeksjonstest i Alaska i et samarbeid mellom ConocoPhillips, JOGMEC og US DOE. CO2 lagring i dype saltvannsformasjoner er også eksperimentelt studert i laboratoriet i oppskalerte eksperimenter med avbildning av CO2 migrasjon. Flere andre CO2 innfangningsmetoder er under uttesting; samt en ny metode for CO2 avbildning i samarbeid med Haukeland Univ. sykehus, hvor for første gang medisinsk Positron Emisjon Tomografi (PET) eksplisitt avbilder CO2 strømning i porøse bergarter.

Tittel

In-situ imaging of CO2 flow, storage and entrapment in subsurface aquifers and hydrocarbon reservoirs

Vitenskapelig sammendrag

The main objective for this project is aimed at Goal #3 for the Climit Program Objectives; tocontribute to safe long term CO2 storage. Emphasis will be on experimental verification of CO2flow in porous rocks by dynamic in-situ fluid saturation imaging (MRI and nuclear tracer imaging)of 1) CO2 trapping mechanisms in aquifers, 2) CO2 trapping in oil reservoirs, 3) CO2 trapping by hydrate layers, 4) impacts on leakage from heterogeneities and fractures, 5) capillary entrapments,6) CO2-rock interactions and compaction 7) interaction of technology for CO2 in EOR combinedwith methods for long term CO2 sequestration. Visualization of in-situ CO2 flow to determine CO2migration in various rocks, at different pressure and temperature conditions and in combinationwith CO2 assisted residual oil production will be obtained and provide new fundamental knowledgeabout how CO2 safely can be stored in subsurface porous rocks.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Arne Graue

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen

Geir Ersland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen

Knut Arne Birkedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen

Lars Petter Hauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen

Reza Hossainpour

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Electrical Resistivity Measurements of CH4 Hydrate Bearing Sandstone during Formation.

Birkedal, Knut Arne; Ersland, Geir; Hauge, Lars Petter; Hester, Keith; Stevens, James C.; Howard, James J.; Graue, Arne. 2011, ICGH. UIBPoster

T-2 distribution mapping profiles with phase-encode MRI.

Petrov, Oleg; Ersland, Geir; Balcom, Bruce. 2011, Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. 1997 : Print). UNB, UIBVitenskapelig artikkel

Natural Gas Hydrates.

Ersland, Geir; Graue, Arne. 2010, UIBVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 3 av 3