Cristin-prosjekt-ID: 416722
Sist endret: 3. mai 2016, 08:38

Cristin-prosjekt-ID: 416722
Sist endret: 3. mai 2016, 08:38
Prosjekt

Bruk og implementering av et internett-basert selvhjelpsprogram («Mamma Mia») mot fødselsdepresjon

prosjektleder

Filip Drozd
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Seksjon sped- og småbarn ved RBUP Øst og Sør

Finansiering

 • Norske kvinners sanitetsforening
  Prosjektkode: H3/2013

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonssystemer • Psykologi

Emneord

Fødselsdepresjon • Jordmortjenesten • Implementering • Helsestasjonstjenesten • Graviditet

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 3.1 Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse
 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning
 • 8.1 Organisering og levering av tjenester
 • 5.6 Psykologiske og atferdsmessige
 • 6.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. april 2013 Slutt: 15. september 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk og implementering av et internett-basert selvhjelpsprogram («Mamma Mia») mot fødselsdepresjon

Sammendrag

Formål
Hvert år føder 60.000 kvinner barn i Norge, hvorav 10-15% av disse opplever moderate til alvorlige symptomer på fødselsdepresjon. Fødselsdepresjon rammer kvinnen og hennes familie, og kan bl.a. gå ut over hennes evne til å ta seg av det nyfødte barnet og barnets kognitive, emosjonelle og sosiale utvikling. Dessverre blir en liten andel av disse mødrene fanget opp og tilbudt hjelp. Mamma Mia er et internett-basert selvhjelpsprogram utviklet for å forebygge og tilby kvinnen hjelp og støtte gjennom svangerskapet og barseltiden. Studier har vist at internett-baserte intervensjoner kan være effektive for depresjon, men deres bruk og implementering er avgjørende for effekt. Derfor tar dette prosjektet sikte på: Å teste bruk og effekter av hovedkomponentene i Mamma Mia. Å utvikle og teste metoder og teknologi for implementering og disseminering av Mamma Mia blant sluttbrukere. Å utvikle materiell og metoder for implementering og disseminering av Mamma Mia på helsestasjoner.

Forskningsmetode
En longitudinell studie. Ca 1.500 kvinner vil følges opp fra svangerskapsuke 21-24 og frem til 12 måneder etter fødsel. Selvrapporterte data om f.eks. depressive symptomer og tilfredshet med parforholdet koples sammen med loggdata (dvs. data vedrørende bruk av Mamma Mia). Da vil man bl.a. kunne se på dose-respons forholdet mellom bruk av Mamma Mia og programmets effekt, og identifisere hvilke komponenter i Mamma Mia som er virkemekanismene og som gir en eventuell effekt. Av de om lag 1.500 kvinnene fra den longitudinelle studien, vil ca. 25-35 deltakere bli forespurt om å bli intervjuet for å kartlegge hvilke styrker og muligheter Mamma Mia har, og hvilke svakheter og risiko som er forbundet med bruk og implementering av Mamma Mia. Prosjektet har også tilrettelagt for et utviklingsforløp ved å kunne gjøre utbedringer og tilpasninger av Mamma Mia dersom det skulle dukke opp faktorer i intervjuene som kan bidra til å styrke programmet. Siste del av prosjektet vil rekruttere 4-6 helsestasjoner hvor man bl.a. skal kartlegge «best practices» retningslinjer for implementering av internett-baserte intervensjoner og hvor man ved hjelp av disse retningslinjene skal forsøke å implementere Mamma Mia på helsestasjonene, og deretter gjøre en evaluering av implementeringen. Dette vil evalueres bl.a. ved å se i hvilken grad de ansatte klarer å integrere Mamma Mia som del av sitt arbeid, og om det gir økt opptak og bruk av Mamma Mia.

Resultater
Prosjektet er ventet å resultere i et minimum av 3-5 publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter og en rekke publikasjoner i form av konferansebidrag, rapporter, m.v.

Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjoner
Effekten av internett-baserte intervensjoner er etter hvert blitt godt dokumentert. Det man vet for lite om, og som dette prosjektet vil bidra til, er økt kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til eller forhindrer bruk av internett-baserte intervensjoner. Internett-baserte intervensjoner har lenge vært karakterisert som «lovende» med sin unike egenskap til å nå ut til store deler av befolkningen, men så lenge de bare forblir «lovende» vil ikke de mange kvinner og barn som fødes i Norge få nytte av Mamma Mia. Mamma Mia har et stort potensial for å være et kostnadseffektivt og lett tilgjengelig tiltak med stor utstrekning. Det kan forebygge fødselsdepresjon og gi hjelp og støtte til mange av de kvinnene som rammes hvert år. Forskningsprosjektet vil også ha en praktisk nytteverdi for Norske Kvinners Sanitetsforening som har finansiert Mamma Mia, og som ønsker å nå ut til flest mulig gravide blant annet via helsestasjoner. Prosjektet kan derfor også svare på forskningsspørsmål som tidligere ikke er avklart, vedrørende implementering av tiltak på helsestasjoner.

Vitenskapelig sammendrag

Formål
Hvert år føder 60.000 kvinner barn i Norge, hvorav 10-15% av disse opplever moderate til alvorlige symptomer på fødselsdepresjon. Fødselsdepresjon rammer kvinnen og hennes familie, og kan bl.a. gå ut over hennes evne til å ta seg av det nyfødte barnet og barnets kognitive, emosjonelle og sosiale utvikling. Dessverre blir en liten andel av disse mødrene fanget opp og tilbudt hjelp. Mamma Mia er et internett-basert selvhjelpsprogram utviklet for å forebygge og tilby kvinnen hjelp og støtte gjennom svangerskapet og barseltiden. Studier har vist at internett-baserte intervensjoner kan være effektive for depresjon, men deres bruk og implementering er avgjørende for effekt. Derfor tar dette prosjektet sikte på: Å teste bruk og effekter av hovedkomponentene i Mamma Mia. Å utvikle og teste metoder og teknologi for implementering og disseminering av Mamma Mia blant sluttbrukere. Å utvikle materiell og metoder for implementering og disseminering av Mamma Mia på helsestasjoner.

Forskningsmetode
En longitudinell studie. Ca 1.500 kvinner vil følges opp fra svangerskapsuke 21-24 og frem til 12 måneder etter fødsel. Selvrapporterte data om f.eks. depressive symptomer og tilfredshet med parforholdet koples sammen med loggdata (dvs. data vedrørende bruk av Mamma Mia). Da vil man bl.a. kunne se på dose-respons forholdet mellom bruk av Mamma Mia og programmets effekt, og identifisere hvilke komponenter i Mamma Mia som er virkemekanismene og som gir en eventuell effekt. Av de om lag 1.500 kvinnene fra den longitudinelle studien, vil ca. 25-35 deltakere bli forespurt om å bli intervjuet for å kartlegge hvilke styrker og muligheter Mamma Mia har, og hvilke svakheter og risiko som er forbundet med bruk og implementering av Mamma Mia. Prosjektet har også tilrettelagt for et utviklingsforløp ved å kunne gjøre utbedringer og tilpasninger av Mamma Mia dersom det skulle dukke opp faktorer i intervjuene som kan bidra til å styrke programmet. Siste del av prosjektet vil rekruttere 4-6 helsestasjoner hvor man bl.a. skal kartlegge «best practices» retningslinjer for implementering av internett-baserte intervensjoner og hvor man ved hjelp av disse retningslinjene skal forsøke å implementere Mamma Mia på helsestasjonene, og deretter gjøre en evaluering av implementeringen. Dette vil evalueres bl.a. ved å se i hvilken grad de ansatte klarer å integrere Mamma Mia som del av sitt arbeid, og om det gir økt opptak og bruk av Mamma Mia.

Resultater
Prosjektet er ventet å resultere i et minimum av 3-5 publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter og en rekke publikasjoner i form av konferansebidrag, rapporter, m.v.

Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjoner
Effekten av internett-baserte intervensjoner er etter hvert blitt godt dokumentert. Det man vet for lite om, og som dette prosjektet vil bidra til, er økt kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til eller forhindrer bruk av internett-baserte intervensjoner. Internett-baserte intervensjoner har lenge vært karakterisert som «lovende» med sin unike egenskap til å nå ut til store deler av befolkningen, men så lenge de bare forblir «lovende» vil ikke de mange kvinner og barn som fødes i Norge få nytte av Mamma Mia. Mamma Mia har et stort potensial for å være et kostnadseffektivt og lett tilgjengelig tiltak med stor utstrekning. Det kan forebygge fødselsdepresjon og gi hjelp og støtte til mange av de kvinnene som rammes hvert år. Forskningsprosjektet vil også ha en praktisk nytteverdi for Norske Kvinners Sanitetsforening som har finansiert Mamma Mia, og som ønsker å nå ut til flest mulig gravide blant annet via helsestasjoner. Prosjektet kan derfor også svare på forskningsspørsmål som tidligere ikke er avklart, vedrørende implementering av tiltak på helsestasjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Filip Drozd

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør

Kari Slinning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
Aktiv cristin-person

Silje Marie Haga

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Hanne Holme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Harri Oinas-Kukkonen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oulun yliopistollinen sairaala
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Internett intervensjoner for barn, unge og deres foreldre.

Drozd, Filip; Olsen, Elin. 2016, Gyldendal Norsk Forlag A/S. RBUPFaglig kapittel

Mamma Mia – en nettbasert intervensjon for barseldepresjon: En kvalitativ analyse av styrker, svakheter, muligheter og begrensninger.

Haga, Silje Marie; Drozd, Filip; Slinning, Kari. 2015, Nordic Marcè Conference: Psykisk helse i perinatalperioden - fokus på mor, far og barn. RBUPVitenskapelig foredrag

An Internet-Based Intervention (Mamma Mia) for Postpartum Depression: Mapping the Development from Theory to Practice.

Drozd, Filip; Haga, Silje Marie; Brendryen, Håvar; Slinning, Kari. 2015, JMIR Research Protocols. UIO, RBUPVitenskapelig artikkel

Tjenesteutvikling fra teori til praksis – Utviklingen av en internett intervensjon (‘Mamma Mia’) for helsestasjonene.

Drozd, Filip; Haga, Silje Marie; Brendryen, Håvar; Slinning, Kari. 2015, Nordic Marcè Conference: Psykisk helse i perinatalperioden - fokus på mor, far og barn. UIO, RBUPVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »