Cristin-prosjekt-ID: 417360
Sist endret: 13. januar 2015 10:05

Cristin-prosjekt-ID: 417360
Sist endret: 13. januar 2015 10:05
Prosjekt

Sykepleieledet oppfølging av pasienter og pårørende etter opphold i norske intensivavdelinger

prosjektleder

Sissel Lisa Storli
ved Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 1. januar 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sykepleieledet oppfølging av pasienter og pårørende etter opphold i norske intensivavdelinger

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å fremskaffe kunnskap om hvilke oppfølgingstiltak som har betydning for tidligere intensivpasienter og deres pårørende for at de skal kunne bearbeide sine erfaringer fra intensivoppholdet. Denne kunnskapen er viktig for å kunne ivareta intensivpasienten og deres pårørende på en god måte i fremtiden. Studien består av tre delstudier der første er en kartlegging av nåværende praksiser ved norske intensivavdelinger.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sissel Lisa Storli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Kristin Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Ragne Sannes Eskerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Drammen sykehus ved Vestre Viken HF

Anny Margrethe Norlemann Holme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Asgjerd Litlere Moi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »