Cristin-prosjekt-ID: 417539
Sist endret: 17. desember 2015, 13:32

Cristin-prosjekt-ID: 417539
Sist endret: 17. desember 2015, 13:32
Prosjekt

Identifikasjon av prognostiske og prediktive markører for lungekreft med metastaser.

prosjektleder

Janna Berg
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2013 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Identifikasjon av prognostiske og prediktive markører for lungekreft med metastaser.

Vitenskapelig sammendrag

5-års overlevelse for lungecancer er ca. 12-15 %. Selv små tumores kan metastasere før de blir operert. Lungekreft i mer avanserte stadier, men uten kjente metastaser på diagnosetidspunkt, metastaserer ofte videre til tross for behandling med kjemoterapi og/eller radioterapi. Under pågående kjemoterapi ser man også at noen metastaser går i regress, mens andre progredierer. Dette tyder på at tumor/ metastaserende lungekreft kan ha heterogen molekylær biologi. Manglende forståelse av disse cellulære og molekylære sykdomsmekanismene gir dårlig prognose. Det er ikke gjort noen studier der man sammenlikner metastaser med hverandre og med primærsvulsten, og denne studien vil være et bidrag til kunnskapsfeltet som foreligger i dag. Det vil på sikt kunne føre til en bedret behandling, og forbedret overlevelse i denne pasientgruppen.

Det inkluderes lungecancer pasienter med metastaser. Vi samler prøver fra primær lungekreftsvulst, metastaser og blodprøver. Så skal utføre genome analyser, bl.a. RNA, DNA methylasjon, miRNA. Målet er å finne informasjon om mutasjon i kreftceller.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Janna Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Åslaug Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus HF

Odd Terje Brustugun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus HF

May-Bente Bengtson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 4 av 4