Cristin-prosjekt-ID: 417680
Sist endret: 22. januar 2015, 21:29

Cristin-prosjekt-ID: 417680
Sist endret: 22. januar 2015, 21:29
Prosjekt

Folkehelse i et norsk perspektiv

prosjektleder

Ursula-Georgine Småland Goth
ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 45.000
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
  Prosjektkode: ANTOLOGIMIDLER

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Ernæring • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Forebyggende medisin • Fysioterapi • Andre helsefag

Emneord

Arbeidshelse • Migrasjonshelse • Forskningsmetode • Folkehelse • Helsekommunikasjon • Empowerment • Sosiale ulikheter og helse • Forebyggende helsearbeid • Helseatferdsteorier • Helse- og sosialfaglig arbeid • Psykisk helse • Salutogenese

HRCS-helsekategori

 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning
 • 2.6 Ressurser og infrastruktur (årsaksforhold)
 • 8.5 Ressurser og infrastruktur (helse-, omsorgs- og sosialtjenesteforskning)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. februar 2013 Slutt: 30. juni 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Folkehelse i et norsk perspektiv

Populærvitenskapelig sammendrag

-

Vitenskapelig sammendrag

Invitert vitenskapelig antologi: En samling av både forsknings og utviklingsprosjekter innen faget som skrives i artikkelform og som beskriver fagfelt «Folkehelse» og av nøkkelpersoner i Norge. Antologien vil ha flere forfattere hvor navnet er oppført i tilknytning til hver artikkel som regnes som vitenskapelig publikasjon. Alle tekstene vil bli fagfellevurdert av en fagperson med kjennskap til spesialområde og er allokert prosjektet (intern fagfellevurdering) og av fagredaktøren på forlaget (ekstern fagfellevurdering).

Metode

vitensk. antologi

Utstyr

ingen

Tittel

Public Health in a Norwegian Perspectiv

Populærvitenskapelig sammendrag

-

Vitenskapelig sammendrag

-

Metode

-

Utstyr

-

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ursula-Georgine Småland Goth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Marthe Bottolfs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Øyvind Økland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NLA Høgskolen

John Erik Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Gunnar Tellnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Folkehelse & frivillighet.

Goth, Ursula-Georgine Småland; Småland, Erik. 2015, De Nordiske Folkehelsedager . OSLOMET, UIBVitenskapelig foredrag

Lansering av boken "Folkehelse i et norsk perspektiv".

Balci, Sonja; Goth, Ursula-Georgine Småland. 2014, OSLOMETIntervju

Antologi om den norske folkehelsa.

Goth, Ursula-Georgine Småland; Kulberg , Jan-Henrik. 2014, USN, OSLOMETIntervju

Kommunikasjon.

Økland, Øyvind. 2014, Gyldendal Akademisk. NLAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Helseatferd og psykososiale faktorer.

Berg, John Erik. 2014, Gyldendal Akademisk. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »