Cristin-prosjekt-ID: 418086
Cristin-prosjekt-ID: 418086
Prosjekt

Duodji

prosjektleder

Gunvor Guttorm
ved Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kunsthistorie

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 1996 Slutt: 31. juli 2001

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Duodji

Sammendrag

I dette prosjektet står det tradisjonelle og det moderne sentralt. For å nærme meg begrepet tradisjonell, har jeg valgt å se enkelte sider ved den tradisjonelle duodjien, det samiske språkets betydning for å samtale om duodji, duodjiens funksjon og den kreative prosessen bak hver gjenstand. Dette danner grunnlaget for undersøkelsen av det moderne uttrykket i duodji og hvilken betydning kunnskapen i den tradisjonelle duodjien har for dagens duodji. Jeg bruker flere arbeidsmetoder. For å belyse tradisjonell duodji, føres en teoretisk diskurs, men også gjenstandsanalyse og intervju. Det moderne belyses gjennom intervju med dagens duojarat. Et viktig element i dette, blir mitt eget konkrete skapende arbeid. For å få et videre perspektiv på det tradisjonelle og moderne, kommer jeg til å foreta en sammenligning med en annen urfolksgruppes kunst.

Vitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet står det tradisjonelle og det moderne sentralt. For å nærme meg begrepet tradisjonell, har jeg valgt å se enkelte sider ved den tradisjonelle duodjien, det samiske språkets betydning for å samtale om duodji, duodjiens funksjon og den kreative prosessen bak hver gjenstand. Dette danner grunnlaget for undersøkelsen av det moderne uttrykket i duodji og hvilken betydning kunnskapen i den tradisjonelle duodjien har for dagens duodji. Jeg bruker flere arbeidsmetoder. For å belyse tradisjonell duodji, føres en teoretisk diskurs, men også gjenstandsanalyse og intervju. Det moderne belyses gjennom intervju med dagens duojarat. Et viktig element i dette, blir mitt eget konkrete skapende arbeid. For å få et videre perspektiv på det tradisjonelle og moderne, kommer jeg til å foreta en sammenligning med en annen urfolksgruppes kunst.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunvor Guttorm

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences
1 - 1 av 1