Cristin-prosjekt-ID: 418363
Sist endret: 18. september 2014 15:01

Cristin-prosjekt-ID: 418363
Sist endret: 18. september 2014 15:01
Prosjekt

Patterns of health related worklessness in Europe. Health related worklessness and social inequality in European welfare states during the financial crisis

prosjektleder

Anne Grete Tøge
ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emneord

Sosiale ulikheter og helse • Velferdsstat • Helse- og velferdspolitikk • Kausalitet • Finanskrise

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 15. oktober 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Patterns of health related worklessness in Europe. Health related worklessness and social inequality in European welfare states during the financial crisis

Vitenskapelig sammendrag

The purpose of this project is to examine patterns of health-related unemployment during the Euro crisis and if social welfare protect against adverse consequences. Is health condition worse in countries hard hit by the crisis, or in countries where the crisis came suddenly and intensely? To what extent does welfare state buffer, and is welfare state generosity significant? The project is linked to the doctoral program in social work and social policy at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.

Metode

Studies of the welfare state significance for individuals involves examining how macro level (crisis / welfare) affects micro level (individuals). Panel data (EU-SILC) allow to follow individuals over time. Data from the EU / OECD are used as macro measures. Multilevel analysis and causal models are utilized to calculate how the probability of being unemployed varies between European countries.

Tittel

Mønstre i helserelatert arbeidsledighet og sosial ulikhet i europeiske velferdsstater under Eurokrisen

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet undersøker mønstre av helserelatert arbeidsledighet i europeiske land gjennom finanskrisen, og undersøker spesielt betydningen av kutt i sosial velferd. Beskytter velferd mot uheldige konsekvenser? Er det dårligere generell helsetilstand og større sosial ulikhet i helse i land som ble hardt rammet av krisen? Hvilken betydning har velferdsstatens svar på krisen? Prosjektet er knyttet opp til doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Metode

Prosjektet benytter paneldata (EU-SILC) for å estimere utfall på individnivå og data fra OECD og EU for å vurdere betydningen av forhold på landnivå (for eksempel ytelser og endring i ytelser, og krisens omfang og intensitet). Kvantitative komparative analyser, herunder flernivå- og paneldatametoder blir benyttet for å analysere dataene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Grete Tøge

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1