Cristin-prosjekt-ID: 418579
Sist endret: 9. februar 2017 22:46
Cristin-prosjekt-ID: 418579
Sist endret: 9. februar 2017 22:46
Prosjekt

Lærerstudenters digital kompetanse

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk

Tittel

Lærerstudenters digital kompetanse

Vitenskapelig sammendrag

Lærerstudenters digital kompetanse (LDK) er et forskningsprosjekt som studerer lærerstudenters utviklingen av digital kompetanse. Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om lærerstudenters digital kompetanse når de starter studiet og hvordan den kompetansen utvikler seg i løpet av de 4 årene de er studenter på HiOA, sli at de er i stand til å utfylle Læreplan for kunnskapsløftets (LK06) mål i forhold til elevenes fremtidige digitale ferdigheter.

Metode

Kvantitativt

prosjektdeltakere

Tilknyttede resultater

Hvordan kan Aftenposten vite hvem jeg er venner med på Facebook? Risiko og personvern i digitale medier.

Engen, Bård Ketil. 2017, Gyldendal Akademisk. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Digital Dømmekraft.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise. 2017, Gyldendal Akademisk. OSLOMETVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Om å utøve digital dømmekraft.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise. 2017, Gyldendal Akademisk. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Guidelines and regulations for teaching digital competence in schools and teacher education : a weak link?

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise. 2015, Nordic Journal of Digital Literacy. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Mind the Gap: ICT in the Norwegian National Curriculum and the 2010 Teacher Education Reform.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise. 2014, NERA 42nd Congress. OSLOMETVitenskapelig foredrag