Cristin-prosjekt-ID: 418977
Sist endret: 3. oktober 2016, 13:55

Cristin-prosjekt-ID: 418977
Sist endret: 3. oktober 2016, 13:55
Prosjekt

Barns funksjonelle syn. Gir synsvansker som ikke klassifiseres etter ICD-10, behov for tiltak?

prosjektleder

Gunvor Birkeland Wilhelmsen
ved Ukjent institusjon

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • Helsedirektoratet
  Prosjektkode: 2011-2012

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk

Emneord

Lesing • Synsforstyrrelser • Barns utvikling

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
55585705
Sted
Gunvor B. Wilhelmsen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2011 Slutt: 1. januar 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barns funksjonelle syn. Gir synsvansker som ikke klassifiseres etter ICD-10, behov for tiltak?

Sammendrag

Læring og kommunikasjon er i stor grad avhengig av intakt mottak og bearbeiding av visuelle stimuli. Men vet vi hva barn ser og kjenner vi konsekvensene av “små” synsavvik?

Populærvitenskapelig sammendrag

Lesing er grunnleggende for læring og deltakelse. Derfor trengs en nyansert innsikt i årsaker til lesevansker. Det er funnet sammenhenger mellom øyemotoriske forstyrrelser og leseproblemer, men i praksis vet vi lite om hvem dette rammer eller hvordan de pedagogisk bør møtes. Ved konsentrasjons- og lesevansker anbefales ofte en undersøkelse hos øyelege. Passer ikke synsvansken inn i den medisinske kategorien ”synshemming”, henvises imidlertid ikke barnet til synspedagogisk oppfølging. Burde de det?

Problemstilling: Hvilke synsforstyrrelser hemmer barn, som ikke klassifiseres som synshemmet etter ICD-10, i deres utvikling, aktivitet og deltakelse?

Prosjektet gir barn fra 5-13 år, tilbud om en synspedagogisk kartlegging. Målet er å få økt innsikt i om barn som ikke er ”synshemmet” likevel har synsvansker som forstyrrer utvikling, læring og lesing. Denne innsikten kan gi oss et grunnlag for videre utvikling av pedagogiske metoder.

 

 

Vitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å finne ut hvilke konsekvenser mindre visuelle forstyrrelser kan få for barns læring og utvikling. Synet er i stadig utvikling og endring, men blir i liten grad kartlagt.

Metode

Kartlegging av 5-åringer som skal begynne på skolen, elever på 2. trinn, 4. trinn og på 7. trinn. Alle blir kartlagt på forskjellige visuelle kvaliteter og skolelevene går gjennom en liten lesetest.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunvor Birkeland Wilhelmsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Adferdsproblemer kan skyldes dårlig syn.

Brækhus, Leni Aurora; Wilhelmsen, Gunvor B.. 2012, HVLIntervju

Atferdsproblemer kan skyldes synet.

Vareberg, Dag Ove; Wilhelmsen, Gunvor B.. 2012, HVLIntervju
1 - 3 av 3