Cristin-prosjekt-ID: 418982
Sist endret: 23. februar 2015, 09:55

Cristin-prosjekt-ID: 418982
Sist endret: 23. februar 2015, 09:55
Prosjekt

Didaktisk skjønn som aspekt ved lærerprofesjonalitet

prosjektleder

Gerd Grimsæth
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 1. januar 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Didaktisk skjønn som aspekt ved lærerprofesjonalitet

Sammendrag

En stor del av lærerens virksomhet dreier seg om å vurdere utfordringer i ofte sammensatte og ubestemte situasjoner. Lærerprofesjonalitet impliserer således hvordan handle i didaktiske situasjoner uten eksplisitte regler å følge, man handler på skjønn. Som epistemisk kategori (som angår den sikre viten) er skjønn en bedømmende virksomhet under betingelser av ubestemthet (Grimen og Molander 2008). Allmenne handlingsregler gir sjelden entydige konklusjoner om hva som bør gjøres i konkrete tilfeller.

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsspørsmål: På hvilken måte kan vi forstå skjønn teoretisk? Hva innebærer skjønn i lærerutøvelsen? Forskningsprosjektet vil beskrive teorier om skjønn. Dernest vil undersøkelsen søke svar på hvordan nyutdannede lærere utøver skjønn og deres kunnskap om skjønnets betydning i deres yrkesutøvelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gerd Grimsæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Undervisningspraksis. Profesjonalitet i skolen.

Grimsæth, Gerd; Hallås, Oddrun. 2013, Gyldendal Akademisk. HVLFagbok
1 - 1 av 1