Cristin-prosjekt-ID: 418983
Sist endret: 10. november 2015, 10:11

Cristin-prosjekt-ID: 418983
Sist endret: 10. november 2015, 10:11
Prosjekt

Institusjonsmåltider

prosjektleder

Asle Holthe
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2011 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Institusjonsmåltider

Sammendrag

Som del av den nasjonale folkehelsepolitikken har blant annet utdanningsinstitusjoner fått større og tydeligere oppgaver på matområdet. Selv om disse institusjonene ikke har mat og måltider som sin primæroppgave, forutsettes det at institusjonene har profesjonell kompetanse på feltet. Prosjektet undersøker hvordan ulike institusjoner implementerer den nasjonale politikken på matområdet, rollen de ulike profesjonene har, mat og måltiders sosiale og pedagogiske funksjon, forbrukeren i institusjonsmåltidet og hvordan mat og måltidstilbudet i institusjoner påvirker brukerens inntak av mat og drikke.

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal utforske mat og måltider i ulike typer offentlige institusjoner, og slik bidra med kunnskap til profesjonsfeltet.

Vitenskapelig sammendrag

Som del av den nasjonale folkehelsepolitikken har blant annet utdanningsinstitusjoner fått større og tydeligere oppgaver på matområdet. Selv om disse institusjonene ikke har mat og måltider som sin primæroppgave, forutsettes det at institusjonene har profesjonell kompetanse på feltet. Prosjektet undersøker hvordan ulike institusjoner implementerer den nasjonale politikken på matområdet, rollen de ulike profesjonene har, mat og måltiders sosiale og pedagogiske funksjon, forbrukeren i institusjonsmåltidet og hvordan mat og måltidstilbudet i institusjoner påvirker brukerens inntak av mat og drikke.

Metode

Forskningsaktiviteten har bestått av innsamling av data, analyse av data og publisering. Resultater fra prosjektet har gitt grunnlag for ytterligere tematisering og dermed ny datainnsamling og videreutvikling av prosjektet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Asle Holthe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Lene Bakke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Eldbjørg Fossgard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Hege Wergedahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Eli Kristin Aadland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Skolens matlandskap som arena for danning.

Holthe, Asle; Fossgard, Eldbjørg; Wergedahl, Hege. 2015, Fagbokforlaget. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Bruk av uteskole i de praktisk-estetiske fagene på barnetrinnet - en casestudie.

Holthe, Asle; Hallås, Bjørg Oddrun; Styve, Eldbjørg Tveitevåg. 2015, Fagbokforlaget. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Mat, kosthold og folkehelse.

Holthe, Asle; Wergedahl, Hege; Fossgard, Eldbjørg. 2015, Oplandske Bokforlag. HVLFaglig kapittel

Sammenheng mellom skolemat og læring?

Wergedahl, Hege; Holthe, Asle; Fossgard, Eldbjørg; Bjørkkjær, Tormod. 2014, Åpningskonferanse for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. HVLVitenskapelig foredrag

Mat og måltider i barnehagen - et kartleggingsverktøy.

Holthe, Asle. 2014, Åpningskonferanse for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. HVLFaglig foredrag
1 - 5 av 27 | Neste | Siste »