Cristin-prosjekt-ID: 419426
Sist endret: 1. oktober 2021, 16:27

Cristin-prosjekt-ID: 419426
Sist endret: 1. oktober 2021, 16:27
Prosjekt

Strategi i offentlig sektor

prosjektleder

Åge Johnsen
ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon

Emneord

Strategi • Strategiplan • Strategisk ledelse

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2011 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Strategi i offentlig sektor

Vitenskapelig sammendrag

Et sentralt trekk ved mange av reformene i den nye offentlige styringen som kom på slutten av 1970-tallet var ønsket om å gjøre offentlig sektor mer resultat-, bruker- og endringsorientert, og forsøk på å gjøre styringen mer "strategisk" enn før. Kommuner og statlige virksomheter har lenge blitt pålagt å planlegge og utarbeide ulike typer plandokumenter samt måle, rapportere og vurdere resultater og virkninger fra forvaltningen og tjenesteytingen. Mye av dette blir nå kalt "strategisk", men det er uklart både hvordan strategisk tenkning og verktøy kan brukes i offentlig sektor og hvordan organisasjoner i offentlig sektor faktisk bruker strategisk planlegging, styring og ledelse. Formålet med dette prosjektet er å beskrive hvordan strategisk planlegging, styring og ledelse brukes i offentlig sektor, samt å forklare hvordan ulike typer strategisk tenkning og verktøy kan brukes i offentlig styring og ledelse.

Metode

Prosjektet samler inn data om strategiske planleggings- og styringsprosesser i offentlig sektor i Norge ved bruk av ulike metoder som observasjon, spørreskjemaundersøkelser, casestudier og analyser av sekundærdata. Noe av datainnsamlingen er replikasjonsstudier hvor variabler fra den internasjonale litteraturen brukes for å samle inn og analysere tilsvarende data for norske forhold. En del av datainnsamlingen utføres av masterstudenter i det erfaringsbaserte masterstudiet i styring og ledelse, som enten studerer strategiprosesser i enkeltorganisasjoner eller skriver masteroppgaver.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Åge Johnsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Strategic planning, change management, cognitive styles, and strategic planning commitment in public sector organizations.

Johnsen, Åge. 2021, Online presentation for leadership development program for public management practitioners. OSLOMETFaglig foredrag

Strategic planning and performance management in government agencies in Norway.

Johnsen, Åge; Reid, Stephen. 2019, European Group for Public Administration (EGPA) Annual Conference. NLA, OSLOMETVitenskapelig foredrag

Strategic Management in Finnish and Norwegian Government Agencies .

Johanson, Jan-Erik; Johnsen, Åge; Pekkola, Elias; Reid, Stephen. 2019, Administrative Sciences. FHS, NLA, TY, OU, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Does formal strategic planning matter? An analysis of strategic management and perceived usefulness in Norwegian municipalities.

Johnsen, Åge. 2019, International Review of Administrative Sciences. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Alignment of strategy and structure in local government.

Jacobsen, Dag Ingvar; Johnsen, Åge. 2020, Public Money & Management. OSLOMET, UIAVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 29 | Neste | Siste »