Cristin-prosjekt-ID: 419450
Sist endret: 12. januar 2017, 01:29

Cristin-prosjekt-ID: 419450
Sist endret: 12. januar 2017, 01:29
Prosjekt

Personorientert kommunikasjon med eldre personer med behov for helsetjenester hjemme - Utvikling av en forskningsbasert utdanningsplattform (COMHOME)

prosjektleder

Hilde Eide
ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. mai 2013 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Personorientert kommunikasjon med eldre personer med behov for helsetjenester hjemme - Utvikling av en forskningsbasert utdanningsplattform (COMHOME)

Sammendrag

Det er behov for forbedring av utdanning i person-orientert kommunikasjon med eldre personer for helsepersonell.

Eldre er en stor heterogen gruppe mennesker som både har informasjons- og følelsesmessige behov knyttet til helse og helsesvikt. Per i dag får de ofte ikke den optimale omsorgen og helsehjelpen de har behov for. Denne studien vil bidra til feltet ved å utvikle, teste og implementere et online opplæringsprogram i kommunikasjon for helsepersonell som arbeider med eldre.

Utdanningsprogrammet skal utarbeides på basis av tre delprosjekter. Det første delprosjektet skal analysere lydopptak fra hjemmesykepleien i Norge, Sverige og Nedeland. Det andre skal analysere video-opptak fra konsultasjoner mellom lege og pasient på sykehus. I dette delprosjektet vil det bli satt spesifikt fokus på nonverbal kommunikasjon. Det tredje prosjektet vil kartlegge studenters selvrapporterte kommunikasjonskompetanse, behov for læring og faktorer assosiert med evnen til god kommunikasjon som empati og tilstedeværelse.

På bakgrunn av disse to prosjektene som gir et godt og bredt bilde både av kommunikasjons-utfordringer og -løsninger vil vi utvikle kommunikasjons-utdanningen. Programmet skal kunne brukes på forskjellige utdanningsnivåer og være lett tilgjengelig for alle.

Vitenskapelig sammendrag

Det er behov for forbedring av utdanning i person-orientert kommunikasjon med eldre personer for helsepersonell.

Eldre er en stor heterogen gruppe mennesker som både har informasjons- og følelsesmessige behov knyttet til helse og helsesvikt. Per i dag får de ofte ikke den optimale omsorgen og helsehjelpen de har behov for. Denne studien vil bidra til feltet ved å utvikle, teste og implementere et online opplæringsprogram i kommunikasjon for helsepersonell som arbeider med eldre.

Utdanningsprogrammet skal utarbeides på basis av tre delprosjekter. Det første delprosjektet skal analysere lydopptak fra hjemmesykepleien i Norge, Sverige og Nedeland. Det andre skal analysere video-opptak fra konsultasjoner mellom lege og pasient på sykehus. I dette delprosjektet vil det bli satt spesifikt fokus på nonverbal kommunikasjon. Det tredje prosjektet vil kartlegge studenters selvrapporterte kommunikasjonskompetanse, behov for læring og faktorer assosiert med evnen til god kommunikasjon som empati og tilstedeværelse.

På bakgrunn av disse to prosjektene som gir et godt og bredt bilde både av kommunikasjons-utfordringer og -løsninger vil vi utvikle kommunikasjons-utdanningen. Programmet skal kunne brukes på forskjellige utdanningsnivåer og være lett tilgjengelig for alle.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hilde Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Linda Hafskjold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Vibeke Sundling

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Sandra van Dulmen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Dorte Vesterager Kristensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Person-centred communication with older persons in need of home health care COMHOME .

Hafskjold, Linda; Kristensen, Dorte Vesterager; Ruud, Ireen; van Dulmen, Sandra; Sundling, Vibeke; Eide, Hilde. 2015, Nordic congress with Radiology. USNVitenskapelig foredrag

Kommunikasjon mellom eldre og helsefagarbeidere i hjemmesykepleien – personorientert praksis?

Hafskjold, Linda; Kristensen, Dorte Vesterager; van Dulmen, Sandra; Sundling, Vibeke; Eide, Hilde. 2015, Sykepleieforskning i tiden - betydning for fremtidens helsetjeneste" 8. og 9. juni 2015. USNVitenskapelig foredrag

Well-being aspects of communication in home-health care visits.

Hafskjold, Linda; Eide, Hilde. 2015, Verona Network on Sequential Analysis: - XIII Invitational workshop . USNVitenskapelig foredrag

Person Centred Communication with older persons in home health care - nurse assistants’ communication.

Hafskjold, Linda; van Dulmen, Sandra; Kristensen, Dorte Vesterager; Ruud, Ireen; Sundling, Vibeke; Eide, Hilde. 2015, 4th OCHER workshop on Clinical Communication Research. USNVitenskapelig foredrag

Verbal and Nonverbal Communication of Concerns in Older Adult and Physician Clinical Encounters.

Gorawara-Bhat, Rita; Hafskjold , Linda; Jain, A; Gulbrandsen, Pål; Eide, Hilde. 2015, 4th OCHER workshop on Clinical Communication Research. USN, UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »