Cristin-prosjekt-ID: 420093
Sist endret: 31. januar 2017, 08:34

Cristin-prosjekt-ID: 420093
Sist endret: 31. januar 2017, 08:34
Prosjekt

Nyutdannede læreres kompetanse og profesjonsutvikling

prosjektleder

Gerd Grimsæth
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2002 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nyutdannede læreres kompetanse og profesjonsutvikling

Sammendrag

Hensikten med forskningsprosjektet er å utvikle kunnskap om nyutdannede læreres kompetanse i møte med yrket og søke innsikt i hvilke betingelser i organisasjonene skole og barnehage som er grunnleggende for profesjonsutvikling. Lærerutdanningene som kunnskapsorganisasjon trenger stadig tilbakemeldinger for å tilrettelegge for nødvendig kunnskapsutvikling for både studenter i lærerutdanningene og for å samarbeide med barnehage og skole for å legge til rette for kontinuerlig profesjonsutvikling i yrket. Som et resultat av denne forskningen er det opprettet et studietilbud som kalles Mentorutdanning.

Vitenskapelig sammendrag

Hensikten med forskningsprosjektet er å utvikle kunnskap om nyutdannede læreres kompetanse i møte med yrket og søke innsikt i hvilke betingelser i organisasjonene skole og barnehage som er grunnleggende for profesjonsutvikling. Lærerutdanningene som kunnskapsorganisasjon trenger stadig tilbakemeldinger for å tilrettelegge for nødvendig kunnskapsutvikling for både studenter i lærerutdanningene og for å samarbeide med barnehage og skole for å legge til rette for kontinuerlig profesjonsutvikling i yrket. Som et resultat av denne forskningen er det opprettet et studietilbud som kalles Mentorutdanning.

Metode

Hvordan opplever nyutdannede lærere og førskolelærere sin kompetanse i møte med yrket? Hvordan vurderer rektorer og styrere de nyutdannedes kompetanse? Hvordan vurderer nyutdannede lærere sin profesjonelle utvikling etter ett år i yrket? Hva er gode læringsbetingelser i praksisfellesskapet for profesjonsutvikling? Veiledning av nyutdannede: På hvilke områder og hvordan kan skolene legge til rette for profesjonell utvikling for nyutdannede? (Veiledernes perspektiv.) Hvordan opplever veilederne sin rolle? Hvilken betydning har veiledning av nyutdannede for skolen som en lærende organisasjon? (Veiledernes perspektiv.) Hvilke organisasjonsmessige og læringsmessige betingelser er grunnleggende for utvikling av lærerne sine kommunikative pedagogiske identitet? Hvordan kan vi forstå skjønn som en del av det profesjonelle arbeid som lærer – og hvilke betingelser er avgjørende for utvikling av trygge og gode skjønnsmessige avgjørelser som en del av den profesjonelle utvikling de første årene i yrket? Delundersøkelsenes resultater dokumenteres gjennom artikler i vitenskapelige tidsskrift, bøker, bransjetidsskrift og fremlegg på konferanser underveis i prosjektperioden. Parallelt med analyser av resultater genereres nye forskningsspørsmål som forutsetter nye delundersøkelser. Prosjekter er således hele tiden under utvidelse og utvikling.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gerd Grimsæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Grete Karin Nordvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Eli Bergsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Å være nyutdannet lærer - resultater fra fem undersøkelser.

Grimsæth, Gerd. 2015, Åpen invitasjon ansatte HSF og lærere i fylket. HVLPopulærvitenskapelig foredrag

Nyutdannede lærere og faglig kompetanse.

Grimsæth, Gerd. 2015, Nasjonal nettverkskonferanse for Veiledning av nyutdannede lærere. HVLVitenskapelig foredrag

Den første tiden i yrket. Presentasjon av en undersøkelse og resultater.

Bergsvik, Eli; Grimsæth, Gerd; Nordvik, Grete. 2003, HVLAnnet

The newly qualified teacher: a leader and a professional? A Norwegian study.

Grimsæth, Gerd; Nordvik, Grete; Bergsvik, Eli. 2008, Journal of In-service education. HVLVitenskapelig artikkel

Veiledning av nyutdannede lærere - en sikker vinner for skolene.

Grimsæth, Gerd. 2008, Bedre Skole. HVLFagartikkel
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »