Cristin-prosjekt-ID: 420113
Sist endret: 12. februar 2015, 10:35

Cristin-prosjekt-ID: 420113
Sist endret: 12. februar 2015, 10:35
Prosjekt

The Glocal Teacher

prosjektleder

Tom Are Trippestad
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 1. januar 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The Glocal Teacher

Sammendrag

Lærerprofesjonen og skolen har vært tett forbundet med og legitimert av nasjonalstatens politiske, kulturelle og økonomiske interesser og innflytelsessfærer. Globaliseringen utfordrer disse, men uten nødvendigvis å følges opp av tilstrekkelig institusjonalisering for å takle både potensialet og utfordringene. Globalisering i en rekke formater gir nye rammer for skolen, for kunnskapen og for det å være lærer og elev. Det vil være nødvendig og påtrengende viktig å institusjonalisere en glokal lærerprofesjonalitet. Det innebærer å se globalisering, nasjonalstatlige og lokale utfordringer i sammenheng med lærerplaner, lærestoff og undervisning i skole og barnehage. Disse sammenhengene vil være utfordrende. Fremtredende trekk i vår tid er fremveksten av globale offentligheter, internasjonale mediekulturer og multikulturalisme som slår inn i klasserommene på tvers av landegrenser og tradisjonelle institusjoner. De virker lokalt inn i klasserommene på elevenes og lærernes meningsdanning, identitetsdanning og på undervisnings- og læreforutsetninger. Nye digitale plattformer utfordrer de tradisjonelle begrensninger i sosiale strukturer, tid og rom for undervisning og læring. Undervisnings - og læringsressursene akkumuleres i stort monn og distribueres raskt og bredt i en åpen og globalt delt kunnskapsøkonomi. Dette gir nye problematikker, muligheter og utfordringer for læreren og skolen. Det gir også nye rammer for styring av utdanning, for hvordan og hvorfor den moderne lærerprofesjonaliteten konstrueres i fagtekster, nasjonale læreplaner og styringstekster. Internasjonal rett som menneskerettigheter og barnekonvensjoner utfordrer eller integreres i nasjonal rett og influerer læreplaner, skolelover, preger rettighetskonstruksjonene og pliktene til barnehagen, skolen, elever og lærere og blir således en del av reguleringen og konstruksjonen av lærerprofesjonsfeltet. Tematikker som miljø, fattigdom, forurensing og klima, samt behovet for bærekraftig utvikling, krever innsikt og handling på tvers av landegrenser, kulturer og tradisjonelle institusjoner. Lokale fenomener, mentaliteter og artefakter kan brukes som vinduer inn mot globale tematikker og problematikker. Samtidig treffer globaliseringen oss lokalt – dens logikk, kraft og dynamikk kan vi forklare i lokale fenomener. Behovet for en glokal pedagogikk er påtrengende.

Vitenskapelig sammendrag

Lærerprofesjonen og skolen har vært tett forbundet med og legitimert av nasjonalstatens politiske, kulturelle og økonomiske interesser og innflytelsessfærer. Globaliseringen utfordrer disse, men uten nødvendigvis å følges opp av tilstrekkelig institusjonalisering for å takle både potensialet og utfordringene. Globalisering i en rekke formater gir nye rammer for skolen, for kunnskapen og for det å være lærer og elev. Det vil være nødvendig og påtrengende viktig å institusjonalisere en glokal lærerprofesjonalitet. Det innebærer å se globalisering, nasjonalstatlige og lokale utfordringer i sammenheng med lærerplaner, lærestoff og undervisning i skole og barnehage. Disse sammenhengene vil være utfordrende. Fremtredende trekk i vår tid er fremveksten av globale offentligheter, internasjonale mediekulturer og multikulturalisme som slår inn i klasserommene på tvers av landegrenser og tradisjonelle institusjoner. De virker lokalt inn i klasserommene på elevenes og lærernes meningsdanning, identitetsdanning og på undervisnings- og læreforutsetninger. Nye digitale plattformer utfordrer de tradisjonelle begrensninger i sosiale strukturer, tid og rom for undervisning og læring. Undervisnings - og læringsressursene akkumuleres i stort monn og distribueres raskt og bredt i en åpen og globalt delt kunnskapsøkonomi. Dette gir nye problematikker, muligheter og utfordringer for læreren og skolen. Det gir også nye rammer for styring av utdanning, for hvordan og hvorfor den moderne lærerprofesjonaliteten konstrueres i fagtekster, nasjonale læreplaner og styringstekster. Internasjonal rett som menneskerettigheter og barnekonvensjoner utfordrer eller integreres i nasjonal rett og influerer læreplaner, skolelover, preger rettighetskonstruksjonene og pliktene til barnehagen, skolen, elever og lærere og blir således en del av reguleringen og konstruksjonen av lærerprofesjonsfeltet. Tematikker som miljø, fattigdom, forurensing og klima, samt behovet for bærekraftig utvikling, krever innsikt og handling på tvers av landegrenser, kulturer og tradisjonelle institusjoner. Lokale fenomener, mentaliteter og artefakter kan brukes som vinduer inn mot globale tematikker og problematikker. Samtidig treffer globaliseringen oss lokalt – dens logikk, kraft og dynamikk kan vi forklare i lokale fenomener. Behovet for en glokal pedagogikk er påtrengende.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tom Are Trippestad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1