Cristin-prosjekt-ID: 420686
Sist endret: 14. januar 2015 09:14

Cristin-prosjekt-ID: 420686
Sist endret: 14. januar 2015 09:14
Prosjekt

Dementia, neuropsychiatric symptoms and the use of psychotropic drugs among older people who receive domiciliary care: a cross-sectional study.

prosjektleder

Øyvind Kirkevold
ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 16. september 2013 Slutt: 31. januar 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dementia, neuropsychiatric symptoms and the use of psychotropic drugs among older people who receive domiciliary care: a cross-sectional study.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Øyvind Kirkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Agder

Jon Normann Wergeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Lisbeth Dyrendal Høgset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Ulrika Söderhamn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
1 - 5 av 5