Cristin-prosjekt-ID: 420687
Sist endret: 14. januar 2015 09:23

Cristin-prosjekt-ID: 420687
Sist endret: 14. januar 2015 09:23
Prosjekt

Course of Dementia and Neuropsychiatric symptoms among elderly receiving in home care (CONSIC).

prosjektleder

Jon Normann Wergeland
ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2013 Slutt: 31. januar 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Course of Dementia and Neuropsychiatric symptoms among elderly receiving in home care (CONSIC).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jon Normann Wergeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder
Aktiv cristin-person

Øyvind Kirkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Lisbeth Dyrendal Høgset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Ulrika Söderhamn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
1 - 5 av 5